Adjø til "mer enn en skole"

Adjø til "mer enn en skole"

Fire av de sju "Unge lovende" som åpnet festen i Kuppelhallen: Agne Bore, Julie Sandrib Bjørnevik, Marie Abrahamsen og Pia Rygg Hauge

Mens rektor og lærere forsøkte å svelge klumpen i halsen, tok avgangselevene farvel med sang, dans og spill.

Kirsti Haug Kuppelallen

Kirsti Haug, rørt rektor

- Når vi nå sender dere ut i verden, gir vi dere bagasje med på veien. Det viktigste i denne bagasjen er respekt for og tillit til andre mennesker, sa fungerende rektor Kirsti Haug til årets avgangselever under en stilig avslutningshøytidelighet i Kuppelhallen, Stavangers gamle konserthus.

Mye, mye eldre er Stavanger katedralskole, og Haug kalte denne institusjonen "noe mer enn en skole i tradisjonell forstand". Katedralskolen er også en kulturinstitusjon, og hun roste elevene for ypperlige kunstneriske prestasjoner i og utenom skoletiden.

Haug trakk blant annet fram musikalen "Legally blonde" ved avgangselevene i Bjergsted og "The Breakfast Club" på skoleteateret Idun, et teater som drives helt og holdent av elevene, også økonomisk.

- Denne våren har dessuten en rekke elever tatt premier i landsomfattende konkurranser, for eksempel innen filosofi og historie. Dette er jeg stolt av, og jeg er dypt takknemlig overfor elevene som stiller opp i disse konkurransene og dermed gir Katedralskolen flott oppmerksomhet, sa Kirsti Haug.

Aksel Lunde Aase Kuppelhallen

Aksel Lunde Aase vant på målstreken og mottok Klosters legat.

Det var ikke bare hun som var preget av avskjedens vemod. Én etter én ble avgangselevene overrakt vitnemålet av rektor. Deretter fikk de klem og rose av kontaktlærerne, og begge parter kjente nok et lite stikk i sjelen.

Under avslutningshøytideligheten ble også Klosters legat delt ut. Det er en pris på 10.000 kroner som går til årets beste avgangselev. Mottaker i år ble Aksel Lunde Aase med karaktergjennomsnittet 5,87.

 

 
Kuppelhallen 3STA

3STA

 
Kuppelhallen 3STB

3STB

 
Kuppelhallen 3STC

3STC

 
Kuppelhallen 3STD

3STD

 
Kuppelhallen 3STE

3STE

 
Kuppelhallen 3MDF

3MDF

 
Kuppelhallen 3MDG

3MDG

Del denne artikkelen på:

Hva kommer du til å huske best fra Katedralskolen?
Hva gjør du til høsten?

 

Julie Bjørnevik

Julie Bjørnevik, 3MDG

- På skolen var det personligheten som telte, ikke det ytre. Derfor husker jeg best det gode miljøet både i Bjergsted og på Kongsgård. Det siste året var vi syv musikere og sangere som dannet en gruppe ved navn "Unge lovende" og holdt konserter rundt omkring. Det er også et godt minne.

- Til høsten går jeg på tegne-, male- og reiselinjen på Risøy folkehøgskole ved Tvedestrand.

 

Steffen Samuelsen

Steffen Samuelsen, 3STE

- Det inkluderende miljøet på en liten og oversiktlig skole kommer jeg til å huske aller best. Både lærerne og elevene var engasjert, så jeg kan trygt anbefale Katedralskolen.

- Til høsten blir det forhåpentlig ingeniørstudier på NTNU i Trondheim.
 

Alette Sjølyst

Alette Sjølyst, 3STC

- Elevene jeg gikk sammen med, hadde vidt forskjellig personlighet, oppfatninger og overbevisninger, men vi møtte hverandre med åpenhet og respekt. Det er dette jeg kommer til å huske best. Blant skolefagene var biologi min favoritt.

- Til høsten går jeg på idrettslinjen på Bibelskolen i Grimstad.

 

Jan Tran

Jan Tran, 3STD

- På Katedralskolen var det alltid noen å henge med. Derfor er det miljøet og folkene jeg kommer til å huske best. Dessuten glemmer jeg ikke så lett lektor Mie Hidles opplesing av de morsomste blant elevenes vurderinger av egne besvarelser.

- Til høsten studerer jeg medisin på Universitetet i Bergen.

 

Joakim Nesvik

Joakim Nesvik, 3MDG

- På denne skolen ble jeg tatt godt imot. Alle var åpne mot hverandre. Derfor kommer jeg til å huske kameratskapet best. Dessuten sang jeg i Pubertetskoret i en liten periode, og det var et høydepunkt.

- Til høsten går jeg på linjen for skuespillerteknikk på Danvik folkehøgskole i Drammen.