Eskil og Marius går til OL-finale

Eskil og Marius går til OL-finale

Eskil Vik (t.v.) viser Marius André Årdal en finesse på kjemilaboratoriet på Kongsgård. Sjekk verneutstyret.

 

Landets skarpeste skolehjerner i kjemi og fysikk møtes til dyst i mars.

Et skrik skar gjennom religionstimen i 3STC (Vg3). Marius hadde nettopp lest en melding fra realfagslektor Jostein Tjensvoll: “Du har kvalifisert deg til finalen i fysikk-OL”.

- Jeg ser det som et mirakel at jeg greide å gå videre fra den første runden. Derfor gadd jeg ikke å sjekke om jeg etter andre runde var kommet til finalen, forteller Marius André Årdal, like begeistret som om han hadde sett Jesus gå på vannet eller Muhammed gjenerobre Mekka.

Fullt så himmelfallen virker ikke Eskil Vik fra  3STA. Han øvde iherdig på kjemi og løste oppgaver sist jul. Til andre runde i Kjemi-OL kom han og fire andre fra Katedralskolen, men Eskil er den eneste av de 16 i finalen.

I mars reiser han og Marius til en ukes opphold i Oslo, der de får undervisning før landsfinalene finner sted. Fire konkurrenter går videre til internasjonale tevlinger; først en nordisk og så en verdensomspennende. Universitetet i Oslo med samarbeidspartnere arrangerer både fysikk- og kjemikonkurransen.

Hva slags hjerne må en ha for å bli flink i kjemi?

- En må ha forståelse for prosesser og for hva som skjer hvis forutsetningene forandrer seg. Dessuten må en ha god kontroll på matte, for faget inneholder mer matte enn mange tror, sier Eskil.

Hva med fysikkhjernen?

- En må på sett og vis forsøke å forstå verden på ny. I fysikk er det rom for diskusjon, akkurat som i religion. En klassekamerat av meg, Kristian Gundersen, sier det slik: Man vet aldri helt hva fasiten er, så elevenes løsninger kan være like gode som lærernes, forteller Marius.

Men hvordan ser våre to finalister på sjansene til å gå videre til internasjonal kniving?

- En viss mulighet burde jeg vel ha, svarer Eskil.

Marius:- Jeg har jo opplevd to mirakler allerede, så jeg må ha troen.

Del denne artikkelen på:

Oppgave fra årets første runde i fysikk-OL:

En fugl sitter på en båt som flyter på en innsjø. Plutselig letter fuglen. Hva er riktig? Vannivået i sjøen etter at båten har kommet til ro: A. stiger.  B. forblir uforandret. C. synker.  D. Det er for lite informasjon tilgjengelig til at oppgaven kan besvares.

Oppgave fra årets første runde i kjemi-OL:

1) Når ligningen Mg3N2 + H2O → Mg(OH)2 + NH3 balanseres, blir summen av de fire koeffisientene i ligningen:

A) 6 B) 9 C) 11 D) 12

Fysikk:

Fuglen presser båten litt ned i vannet. Det gjør at noe vann presses til side og vannet stiger litt. Når fuglen letter stiger båten litt opp, og vannet synker litt.

Kjemi:

D) 12