Første skoledag

Første skoledag

I forbindelse med skolestart må vi innhente en del informasjon og samtykker. Dette gjør vi hvert år for samtlige elever, slik at vi har oppdatert informasjon.

Vi gjør oppmerksom på at fylket har vedtatt et nytt,  felles reglement for utlån av lærebøker.

Husk å ta med hengelås til bokskapet!

Elever:

Alle elever må fylle ut dette skjemaet:  Elev 2018-2019

Vg1 og andre nye elever: Du må vente med å sende inn informasjon til du vet hvilken klasse du skal gå i.

Foresatte:

For foresatte til nye elever:

Vi trenger kontaktinformasjon til elevens foresatte. I samme skjema oppgir du om du ønsker å få tilsendt elektronisk varsel i forbindelse med manglende grunnlag for vurdering eller fare for nedsatt i orden eller oppførsel. Vi ber om at alle foresatte gjør seg kjent med  fylkets reglement for utlån av lærebøker.

 Foresatte nye elever 2018-2019

For foresatte til elever som er under 18 år...

men som var elever også i fjor: Vi vil sikre at alle som ønsker det, får tilsendt elektronisk varsel i forbindelse med manglende grunnlag for vurdering eller fare for nedsatt i orden eller oppførsel. Bruk dette skjemaet:

 Samtykke til elektronisk varsel

Ny kontaktinformasjon?

Bruk skjema for  adresseendring

Del denne artikkelen på: