Kongsgård åpner dørene

Kongsgård åpner dørene

Rektor Grethe Mahan (t.v.) lover omvisninger både på engelsk og norsk med kaffe og lapper til. Kontormedarbeider Jarle Eike til høyre.

 

Det er på tide å la turister og fastboende få se Katedralskolens herlige hovedbygg fra innsiden, synes rektor.

"Velkommen til åpent hus", står det på banneret rektor Grethe Mahan ruller ut. Søndag 10. juni foregår den første offentlige omvisningen i Katedralskolens 259 år gamle hovedbygg på Kongsgård. Behovet har vært der lenge.

- Hva kan jeg hjelpe med, spurte rektor Mahan turisten som sto i skolegården på Kongsgård og balte med et digert kart.

- Jeg prøver bare å finne ut av dette museet, svarte den tilreisende.

Mange som renner i land fra cruisebåtene, er nysgjerrige på den ærverdige trebygningen man lett kan mistenke for å være museum. Også en del fastboende ber om å få ta interiøret i øyesyn. Men ikke før nå blir offentlige omvisninger arrangert.

- Vi ønsker at interesserte skal se hvordan vi har det, ikke minst med tanke på rekrutteringen av elever, sier rektor Grethe Mahan.

Skolen er fylkets eneste videregående skole uten elevkantine, og når et glassbygg til spiserom planlegges i disse dager, kan det være fint med litt ekstra goodwill, tror Mahan. Og så er det vel greit med litt ekstra penger i skolekassa?

- Vi håper å gå i null, eller i beste fall få et lite overskudd, svarer rektor. Prisen på inngangsbilletten er ikke fastsatt, men den blir nok under hundrelappen, og det vil være mulig å kjøpe kaffe og lapper.

Premieredagen er altså søndag 10. juni. Så følger de resterende helgene i den måneden, og når juli er over oss, blir det omvisning på Kongsgård både i helgene og på tre ukedager. Bare hovedbygget åpnes for besøk, men til gjengjeld blir det guidet tur fra kjeller til loft.

Riddersalen

Besøkende på Konsgård får tre inn i Riddersalen, som må være Norges staseligste lærerværelse.

Kongsgård byr på et bygg med historisk sus og gåtefulle krinkelkroker. Når gjestene ser dørene til rommene, kan disse spørsmålene fort presse seg fram: Hvorfor heter det Olsens Minde? Og Lille Marius? Og Riddersalen?

Svare på publikums spørsmål skal Sofia Mahan (rektors datter og tidligere elev på skolen). Hun tar master i trompetspill i Göteborg. Sofia får selskap av Emma Mclarney, også hun tidligere elev.

Snart skal de fortelle at Olsen var skolens siste vaktmester som bodde på Kongsgård, at Lille Marius var en av hovedpersonene i Alexander Kiellands roman Gift og at Riddersalen er Katedralskolens staselige festsal, til daglig lærerværelse.

Del denne artikkelen på:
Kongsgård

Hva: Trebygning rett ved Domkirken. Huset slik vi kjenner det i dag, stammer fra 1759. Nabobygget med klasserom er nyere.

Undervisning: Kongsgård har huset både biskoper og embetsmenn. I 1826 ble Stavanger lærde- og Borgerskole grunnlagt her, altså forløperen til Stavanger katedralskole.

Harde bud: I de første årene ble elevene undervist fra klokken 8 til 12 og fra 15 til 18. Både juleferien og sommerferien var på to - 2 - uker.