Olav ble norgesmester i historie og filosofi

Olav ble norgesmester i historie og filosofi

Olav Wixøe Svela er aktiv i Klepp SV, men sikter ikke mot noen politisk karriere eller mot inngående studier av politisk filosofi.

 

Moren leste høyt for ham fra Donald Duck. Nå har Olav Wixøe Svela studert vitenskapsfilosofer til den store gullmedalje.

Han leser, han tenker, han skriver. Olav Wixøe Svela fra Klepp og Katedralskolen gjør det så bra at han vant årets norgesmesterskap i Historie og filosofi, der elever fra 40 skoler deltok.

- Samfunnsvitenskapen og vitenskapen generelt kan ikke ta på seg et skinn av objektiv analyse. Man kan ikke komme unna det faktum at all tenkning bygger på bestemte menneskesyn, sier Olav i et forsøk på å gi et kort-kort sammendrag av sin oppgave til oss som er filosofisk enkelt møblert i toppetasjen.

40 skoler

I forbindelse med norgesmesterskapet, som arrangeres av Filosofiforeningen og samlet elever fra 40 skoler, skulle besvarelsen på den siste heldagsprøven i programfaget (valgfaget) Historie og filosofi sendes til juryen. Med begeistring ble den mottatt:

"Besvarelsen holder høyt nivå! Eleven har spent opp et stort lerret - og lyktes i å fylle det! Fremstillingen er sammenhengende og strukturert. God oversikt, men går også i dybden, og trekker inn relevant stoff og relevante teorier fra mange hold. Avansert bruk av fagspråk på et meget høyt faglig nivå. Forbilledlig kildebruk", uttaler juryen.

Vi legger gjerne til at Stavanger katedralskole har markert seg som den beste gjennom de åtte årene konkurransen har vært arrangert. To gull, en sølv og to bronse er medaljefangsten.

Sitat fra Olavs besvarelse:
"Så lenge samfunnsforskaren er del at eit samfunn og ei tid, kan vedkomande aldri frigjere seg fullstendig frå føringar, anten det er samfunnsmessige eller menneskelege."
Overskrift

"Mennesket er i samfunnet og samfunnet er i mennesket, men kvar er forskaren?". Slik lyder overskriften på Olavs tekst. Med støtte hos vitenskapsfilosofen Thomas Kuhn hevder Olav at vitenskapen ikke nødvendigvis nærmer seg en sannhet. Det handler mer om problemløsning ut fra den metoden som funker best.

Som barn ble Olav lest mye for av sin mor. Hun er lærer. Til å begynne med gikk det i verken Kant eller Knerten, men i pjokkens store favoritt, Donald Duck.

Olav avslutter i disse dager videregående. Til høsten kan det bli litt Kant og enda mer samfunnsrettet filosofi, dog ikke politisk filosofi. Da begynner Olav å studere tenkernes vitenskap på Universitetet i Oslo.

Inspirasjon

Lesing og læring ble han inspirert til ikke bare av moren, men også av faren, som er landbruksutdannet og arbeider i Klepp kommune, for ikke å snakke om den ti år eldre broren. Han har bachelor i lingvistikk fra Cambridge og studerer nå til psykolog.

Olav roser Svein Arne T. Rørosgaard, læreren han har hatt i filosofi dette året. En mann som kan sitt fag og greier å smitte elevene med entusiasmen sin, lyder skussmålet fra eleven. Fjorårets lærer i faget, Mie Hidle, får også mange godord.

- Jeg er i det hele tatt veldig glad for at jeg valgte Katedralskolen, sier Olav.

Del denne artikkelen på: