Prosjekt Internasjonal Solidaritet

Prosjekt Internasjonal Solidaritet

Pengene samlet inn gjennom PIS har blant annet vært med på å finansiere et nytt bygg på Al-Rowwad-senteret. Her skal barn og ungdom få enda bedre fasiliteter for å jobbe med kunst og kultur.

Prosjekt Internasjonal Solidaritet (PIS) er en aksjon som sikter mot arbeid for mennesker i palestinske flyktningeleirer i Libanon og på Vestbredden. Elevrådet var selv med å opprette prosjektet i 2003–04. Prosjektet støtter blant annet Shatilaleiren ved Beirut i Libanon og Aidaleiren på Vestbredden.

På årets tur ned til vestbredden besøkte vi Al-Rowwad-senteret i Aidaleiren. Her fikk vi møte og snakke med barn og noen av de som jobbet på senteret, samt se og høre om senterets historie og hvordan de arbeider.

Al-Rowwad-senteret er et kultur- og aktivitetssenter spesielt rettet mot barn og ungdom. Senteret har ulike danse- og musikkaktiviteter og opplæring, et bibliotek, en radiostasjon og flere tilbud for lek og fysisk aktivitet. Pengene vi har samlet inn gjennom PIS har blant annet vært med å finansiere utbygningen av det nye bygget på senteret. Her skal nye fasiliteter åpnes og gjøre det enda bedre for besøkende å uttrykke kunst og kultur.

_DSC0015

Fra "Hall of Names", Yad Vashem: The World Holocaust Remembrance Center, Jerusalem. Foto: Jon Skrudland

Mye av hensikten med studieturen tilknyttet pis-prosjektet er å gi et mer nyansert bilde av konflikten, noe som blir gjort ved at vi blant annet får høre mange ulike narrativer av konflikten. Vi sitter igjen med mer innsikt og forståelse av situasjonen i Israel-Palestina, men likevel virker konflikten mer komplisert enn før vi reiste. Meningene er vidt forskjellige, også innad hos de to partene. En av foredragsholderne vi hadde, Ben Lev, fortalte oss om et israelsk ordspråk som sa at ”spør to jøder, og du vil få minst tre meninger”, og det samme kan kanskje sies om palestinerne også.

Sommerfugl Aidaleiren

Husvegger og murer tjener som lerret for anonyme meningsytringer, her i Aidaleiren. Foto: Jon Skrudland

Siden meningene er så mangfoldige som de er, blir tilgangen på gode plattformer hvor disse meningene kan uttrykkes desto viktigere. Al-Rowwad senteret med på å skape nettopp slike plattformer for barn og unge i Aidaleiren. Gjennom prosjektet ”Beautiful resistance” kan de bli introdusert for ulike arenaer som gir rom til å kunne å utrykke seg på en fredelig måte, for eksempel gjennom teater, musikk og kunst. PIS er med på å forbedre og utvide muligheten til dette for Aidaleirens barn og unge gjennom støtten som gis til Al-Rowwad-senteret.

Del denne artikkelen på: