Kommunikasjon og kultur

Hva: Programfag (valgfag) i Vg2 og Vg3 i videregående skole. Fire timer pr. uke.

Innhold: Elevene lærer kultur- og kommunikasjonsteori. Utdrag fra læreplanen: "Hovedområdet dreier seg om sentrale forståelsesformer og analysemåter innen kultur og kommunikasjon. Det dreier seg om hva som skjer i møtet mellom kulturer, og hvordan kulturer endres."

Omfang: På Katedralskolen tar ca. 50 elever faget i skoleåret 2018/2019. I hele landet er antallet rundt 1000.

Læreverk: Den ferske "Kommunikasjon og kultur 1-3" er den første boka i faget for videregående skole.

Del denne artikkelen på: