Hvorfor trenger dere 10.000 dialekter når dere bare er fem millioner nordmenn?

Hvorfor trenger dere 10.000 dialekter når dere bare er fem millioner nordmenn?

Norske preposisjoner og dialekter er vanskelige, mener lærer Anne Reiher, her i en tysktime på Kongsgård.

 

- Det jeg liker best og minst i Norge, er roen, sier Lydia fra Cuba.

- Jeg liker ikke at Norge selger våpen til mange land, sier Afrah fra Jemen.

- Det tar tid å få gode venner i Norge, sier Kateryna fra Ukraina.

- Bedre å ha barn i Norge, men Grandiosa lukter ille, sier Anne fra Tyskland.

På Katedralskolen møter vi en rekke elever og lærere av utenlandsk opprinnelse. Det er en stor berikelse i en verden som skriker etter forståelse og fordragelighet på tvers av landegrenser og kulturer. Anne Reiher fra Leipzig er en av mange lærere på Katedralskolen med røtter i et annet land. Her forteller hun og andre om erfaringene med Norge.

Navn: Anne Reiher.

Bosted: Stavanger.

Utdanning: Magister i kommunikasjons-og medievitenskap, tysk som fremmedspråk og engelsk fra Universitetet i Leipzig, PPU fra UiS, holder på med å studere spansk.

Stilling: Lektor.

Undervisningsfag på Katedralskolen: Tysk og engelsk.

Hvor er du født og oppvokst? Jeg ble født i Halle/Saale i Sachsen-Anhalt. Den gangen var dette en del av DDR. Da jeg var tre år, flyttet vi til Altenburg, en fin liten by i Thüringen. Der vokste jeg opp. Men når folk spør meg hvor i Tyskland jeg er fra, så svarer jeg Leipzig, siden jeg studerte der og ingen kjenner min hjemby.

Når flyttet du til Norge? I 2008, men jeg har også vært utvekslingsstudent i Trondheim i studieåret 2002/2003.

Hva var grunnen til at du flyttet hit? Jeg fikk jobb ved UiS (sendelektor i tysk via DAAD - Deutscher Akademischer Austauschdienst).

Hvordan gikk det å lære norsk? Jeg har tysk som morsmål, derfor gikk det forholdsvis greit. Jeg har lært tre andre språk før norsk (og har glemt to av dem), så jeg vet hvordan jeg lærer best og hva jeg må gjøre for å bli bedre. I tillegg er norsk grammatisk sett et relativt enkelt språk: Det mangler kasus og personbøyning av verb. Ingen pugging her altså, man kan kommunisere relativt fort.

Det forferdelige er preposisjoner og dialekter. Hvorfor sitter dere på bussen, men i sofaen? Og hvorfor trenger dere det jeg oppfatter som 10.000 dialekter når dere bare er fem millioner nordmenn? Da jeg kom til Trondheim med halvannet års norskkurs i sekken, var jeg helt fortvilet. Jeg forsto ingenting.

Hva savner du mest fra hjemlandet? Jeg savner mine to beste venner og min mor. Jeg savner et større utvalg i butikkene, spesielt av økologiske varer, jeg savner å kunne ta et glass vin uten å bli fattig. Jeg savner flere kafeer som har sin egen stil og ikke er del av en kjede, og jeg savner generelt at folk er litt mer individualistiske - derfor liker jeg Kongsgård.

Hva liker du best og minst ved Norge? Det jeg liker best ved Norge, er at det er lov å ta feil, at barn er en viktig del av samfunnet og at du kan være hjemme med sykt barn uten risiko for å miste jobben, at du kan leve på én inntekt og ikke trenger å ha ha to eller tre jobber som f. eks. i USA, og at likestillingen er kommet lenger enn i andre land i Europa.

Det jeg liker minst ved Norge, er at folk i gatene eller på bussen ikke ser på hverandre og ikke snakker med hverandre, og at en må dra til sentrum for å kunne gå på kafé utenom kjøpesentrene. Dessuten misliker jeg vinden og lukten av Grandiosa.

AnneGrandiosa

Anne fra Tyskland liker at man kan være hjemme med sykt barn i Norge, men misliker lukten av Grandiosa.

 
Hvordan er det å bli kjent med nordmenn? Det er ikke vanskelig å komme i kontakt med nordmenn, siden jeg snakker norsk, ikke ser utenlandsk ut, verken i hudfarge eller klesstil, og er relativt utadvendt. Men det er vanskelig å opprettholde kontakten og å få et nærmere forhold. Det er vanskelig å få venner, dvs. folk som ringer deg og spør hvordan du har det og om du vil ta en kaffe.

Spesielt når man kommer til Stavanger i voksen alder, legger man fort merke til at de fleste allerede har sitt sosiale nettverk og sin familie (veldig viktig i Norge). Så folk flest trenger ikke nye venner. Når jeg er syk, er det ikke mange kolleger som legger merke til det (men det er kanskje noe spesielt med jobben vår, siden vi er så mye i klasserommet). De fleste av vennene mine er ikke norske, og de som er det, er enten gift med en utlending eller har bodd lenge i utlandet selv.

Hva er de viktigste forskjellene på skolesystemet i Norge og i ditt hjemland? I Norge går en på samme skole mye lenger enn i Tyskland. Der fordeler elevene seg på forskjellige skoleslag eller prestasjonsnivåer når de er 10 år. Det er mulig (og mange gjør det) å avslutte skolegangen etter 10. klasse for å gå i lære eller å ta en lignende utdanning.

De faglige kravene er ofte høyere i Tyskland, spesielt i matte og naturfag, mens kravene i engelsk er lavere. Karakterskalaen er omvendt (du gleder deg ikke over å få en 6’er), og i de siste tre årene på gymnaset brukes det et poengsystem fra 1 til 15. I Tyskland må man ta hele skoleåret om igjen hvis man stryker i ett fag.

Dessuten må elevene bruke de høflige formene "Sie" og "Frau/Herr" når de snakker til lærerne. Kateteret tilhører læreren, og på det skal elever aldri legge ting de ikke trenger. De fleste skolene har en ordning for at elevene må rydde i klasserommet, vasker tavlen og ta ut søppel. Rengjøringspersonale skal bare vaske gulvet og pultene. (Herremann, som det ser ut hos oss kl 14!)

Hva er bra på Katedralskolen, og hva burde bli bedre? Jeg liker at det er en liten skole og at man stort sett kjenner alle elever. Jeg synes vi har mange utrolig oppegående elever og det er gøy å jobbe sammen med dem. Jeg lærer noe nytt nesten hver dag.

Jeg liker at jeg får så mye tillit fra avdelingslederen min og har lov til å prøve ut nye ting uten at noen peker på at "vi har alltid gjort det sånn". Men jeg hadde ønsket meg bedre samarbeid med Bjergsted. Elevene der er opptatt med mange forskjellige prosjekter i sine valgfag og har ofte ingen krefter igjen til fellesfagene. Det betyr at de dessverre får mindre opplæring og nødvendig øving i for eksempel tysk, som de skal ha eksamen i på linje med studspes-elevene.

Kan det tenkes at du flytter tilbake til hjemlandet en gang?
Det er egentlig ikke planen min, men en vet jo aldri. Hvis min mor blir syk og trenger hjelp, så flytter jeg nok tilbake. Men egentlig kunne jeg heller tenke meg å flytte til et helt nytt land. Det er så mye å se i verden, så mange språk som man kan lære...

AnneSavner

Hun savner sin mor og sine to beste venner.

Cuba flagg
LydaPortrett

Navn: Lydia Lápidus Radlow.
Bosted: Stavanger.
Utdanning: Skuespiller fra teaterhøyskolen underlagt Universitet i Havanna, PPU fra UiS.
Stilling: Adjunkt med opprykk.
Undervisningsfag på Katedralskolen: Teaterproduksjon og fordypning, teater og bevegelse, teater i perspektiv og musikk, dans og drama.

Hvor er du født og oppvokst? I Havanna på Cuba.

Når flyttet du til Norge? I 1997.

Hva var grunnen til at du flyttet hit? Kjærlighet.

Hvordan gikk det å lære norsk? Det gikk bra. Jeg liker godt språk og er oppvokst med flere. Morsmålet er spansk, jeg lærte russisk og mine foreldre snakket jiddisch, tysk og engelsk.

Hva savner du mest fra hjemlandet? Jeg savner å kunne stå på balkongen og se på livet på gaten. Dessuten likte jeg å gå ut uten å ta på yttertøy.

Hva liker du best og minst ved Norge? Det jeg liker best, er roen, og det jeg liker minst, er roen.

Hvordan er det å bli kjent med nordmenn? Det tar lang tid å bli kjent med nordmenn, men når du får først får en norsk venn, har du henne eller ham for resten av livet.

Hva er de viktigste forskjellene på skolesystemet i Norge og i ditt hjemland? På videregående skole på Cuba er 100 den beste karakteren, på universitetet 5. På videregående får elevene lite tilbakemelding, det er bare testing og mye skriftlig. Avstanden mellom lærer og elev er større på Cuba enn her.

Hva er bra på Katedralskolen, og hva burde bli bedre? Jeg synes vi har fantastiske elever i Bjergsted. Alle er stjerner, men de kunne være litt mer opptatt av orden.

Kan det tenkes at du flytter tilbake til hjemlandet en gang? Kanskje.

Jemen Flagg
Afrah

Navn: Afrah Mohamed Ghalion.
Bosted: Stavanger.
Utdanning: Pedagogikk, didaktikk og psykologi fra Jemen, arkitektur fra Libanon.
Stilling: Lærer.
Undervisningsfag på Katedralskolen: Arabisk.

Hvor er du født og oppvokst? Født i Aden i Jemen, flyttet senere til Hodeidah.

Når flyttet du til Norge? 1998.

Hva var grunnen til at du flyttet hit? Jeg var politisk opposisjonell i Jemen, satt flere ganger i fengsel, ble torturert og greide til slutt å komme meg ut av landet. Er gift med Mansur Rajih, Stavangers første fribyforfatter. Han satt 15 år i fengsel for sitt arbeid for demokrati og menneskerettigheter.

Hvordan gikk det å lære norsk? Det var ikke så vanskelig, men det krevde mye trening. Jeg kan engelsk ved siden av morsmålet arabisk, og det gjorde det nok litt lettere å lære norsk.

Hva savner du mest fra hjemlandet? Venner og familie. Dessuten håper jeg at det blir fred i Jemen og at de mange aktivistene blir løslatt fra fengsel.

Hva liker du best og minst ved Norge? Tryggheten og friheten setter jeg størst pris på. Jeg liker ikke at Norge selger våpen til mange land, og håper Norge kan arbeide enda mer for fred.

Hvordan er det å bli kjent med nordmenn? Jeg opplever nordmenn som imøtekommende. Vi ble mottatt med åpne armer. Et eksempel: ved hver id, festen etter ramadan, banker naboen på døren og kommer med frukt og blomster.

Hva er de viktigste forskjellene på skolesystemet i Norge og i ditt hjemland? I løpet av krigen har skolesystemet kollapset. Tidligere fantes det private og offentlige skoler, nasjonale og internasjonale. Enkelte skoler var tradisjonelle, andre moderne som her i Europa. De faglige kravene var veldig høye med mye pugg. Jeg liker det norske systemet med mer refleksjon bedre.

Hva er bra på Katedralskolen, og hva burde bli bedre? Jeg trives godt. Miljøet er fint, kollegene er hyggelige og elevene flinke. Det som kunne bli bedre, er min egen undervisning. Siden jeg jobber alene med faget, hadde jeg trengt kurs og seminarer sammen med andre som underviser i arabisk.

Kan det tenkes at du flytter tilbake til hjemlandet en gang? Jeg elsker både Norge og Jemen. Nå er det umulig for meg å reise tilbake, men jeg håper en gang å kunne arbeide som frivillig hjelper for barn og aktivister.

Ukraina Flagg
Katia

Navn: Kateryna “Katia” Ustyantseva.
Bosted: Stavanger.
Utdanning: Master i kordireksjon fra Musikkakademiet i Kiev.
Stilling: Adjunkt med tilleggsutdanning.
Undervisningsfag på Katedralskolen: Ensembleledelse, kor, gehørtrening, biinstrument sang og musikkformidling (musikaler).

Hvor er du født og oppvokst? Født i Odessa og vokst opp i Kiev i Ukraina.

Når flyttet du til Norge? I 2001.

Hva var grunnen til at du flyttet hit? Jeg manglet pedagogisk utdanning. Rasmus Reed dirigerte Klepp mannskor og var på besøk i Kiev. Jeg ble kjent med ham på den norske ambassaden, og han anbefalte meg å ta pedagogisk utdanning i Stavanger.

Hvordan gikk det å lære norsk? Det gikk tungt. Først måtte jeg lære samfunnsfag og norsk. Så besto jeg Bergenstesten. Deretter fulgte tre år med tortur i form av skriftlig og muntlig norsk under studiet.

Hva savner du mest fra hjemlandet? Jeg savner en høflig tiltaleform. Her sier vi du til alle, men i ukrainsk har vi en form vi bruker overfor fremmede og overfor sjefer og eldre folk. Dermed holder man en viss avstand, og det kan være bra noen ganger.

Hva liker du best og minst ved Norge? Jeg liker omgangstonen i Norge, den er uformell og varm, men ikke for intim. Dessuten liker jeg sjøen og fisken. Jeg dirigerer Stavanger symfonikor, noe jeg setter stor pris på. Været er jeg ikke begeistret for. Regnet går dårlig sammen med sminke, frisyre og pene sko.

Hvordan er det å bli kjent med nordmenn? De første nordmenn jeg traff, var jærbuer, og dem var det lett å bli kjent med. I Stavanger opplevde jeg at det tok litt tid å bli venner, men når det er skjedd, har man veldig gode venner.

Hva er de viktigste forskjellene på skolesystemet i Norge og i ditt hjemland? Det to er som pluss og minus. I Ukraina får de med medfødte evner undervisning i kunstfag og i sport. Her får alle være med. Det gir lærerne en vanskeligere jobb, men jeg synes det er veldig bra.

Hva er bra på Katedralskolen, og hva burde bli bedre? Her er flotte kolleger, det er det jeg setter størst pris på. Mellom Bjergsted og Kongsgård er det en viss konkurranse, så vi bør prøve å få en sterkere samhørighet.

Kan det tenkes at du flytter tilbake til hjemlandet en gang? Nei. Siden jeg flyttet fra Ukraina, er det skjedd så store forandringer at jeg ikke ville ha følt meg hjemme der. Det ville ha vært som å flytte til et nytt land.

USA Flagg
personal_Mahan_Grethe Maria Synnove

Navn: Grethe Mahan.
Bosted: Stavanger.
Utdanning: Bachelor of Science i biologi og kjemi, Master of Education (University of Washington) og Master i skoleledelse (BI).
Stilling: Rektor.
Undervisningsfag på Katedralskolen: Dessverre ingen for tiden, men jeg har undervisningserfaring i en rekke realfag.

Hvor er du født og oppvokst? Født i Sverige, oppvokst i USA. Bodde der i 28 år.

Når flyttet du til Norge? I 1997.

Hva var grunnen til at du flyttet hit? Foreldrene mine er norske, og jeg ønsket at barna mine skulle bli kjent med sin kulturarv.

Hvordan gikk det å lære norsk? Jeg kunne litt norsk fra før. Det gikk greit, men jeg tror at jeg alltid vil føle det er enklere å snakke og skrive engelsk. Norsken var mer utfordrende for mannen min, som er amerikaner. Han sliter fremdeles med å forstå muntlig norsk, spesielt dialekt.

Hva savner du mest fra hjemlandet? Jeg vet ikke om jeg kan kalle USA hjemlandet mitt, da jeg alltid har hatt norsk pass, men etter 28 år i USA er det en del ting jeg savner. For eksempel følelsen av at man kan gjøre akkurat det man vil når man vil. Dagliglivet er også litt lettere i USA, det er lettere å få tak i ting og lettere å bli kjent med folk.

Hva liker du best og minst ved Norge? Nordmenns forhold til naturen er fint, også uteaktiviteter og et arbeidsliv som ikke tar mer tid enn at folk flest kan tilbringe tid med familien sin. I begynnelsen savnet jeg variasjon - det vil si at folk kunne vært mindre like både i stil og væremåte, at det var et større utvalg av varer og en større bredde av aktiviteter i nærmiljøet. Husk at vi flyttet hit i 1997 - det har blitt mye bedre de siste årene.

Hvordan er det å bli kjent med nordmenn? Det var lett å få bekjentskaper, men vanskelig å få venner. Terskelen for å bli invitert hjem til folk er ganske høy. Det tror jeg ikke har forandret seg på de årene som er gått siden vi kom.

Hva er de viktigste forskjellene på skolesystemet i Norge og i ditt hjemland? På skolene i USA styrer de voksne litt mer, mens her forventer man at elever skal kunne påvirke sin skolehverdag, både undervisningen og vurderingssituasjoner. De skolene jeg kjenner til i USA, er større enn de i Rogaland, gjerne med over 2000 elever.
Størrelse gir både fordeler og ulemper.  En stor skole kan ha et stort og bredt tilbud, men det er også en ulempe, i og med at man kanskje ikke blir godt kjent med lærerne og har mange medelever å forholde seg til.

Hva er bra på Katedralskolen, og hva burde bli bedre? Samhold og trivsel er bra på Stavanger katedralskole, både for de ansatte og for elevene. Det å ha både studiespesialisering og musikk, dans og drama er bra for hele skolen. Det gir elever mulighet til å velge fag på tvers av program, og alle setter pris på skolens flotte forestillinger. Jeg skulle ønske det var litt mer fellesareal på Kongsgård og gjerne et mattilbud på begge byggene.

Kan det tenkes at du flytter tilbake til hjemlandet? Muligens, men vurderer det ikke nå. Jeg har det fint her.

Chile Flagg
Lucely

Navn: Lucely Veastad.
Bosted: Stavanger.
Utdanning: Helsefag, sosiologi, spansk, fordypning i konflikthåndtering i helseinstitusjoner og oljeselskap.
Stilling: Adjunkt med tilleggsutdanning.
Undervisningsfag på Katedralskolen: Spansk.

Hvor er du født og oppvokst? I Concepcion i Sør-Chile.

Når flyttet du til Norge? 1993.

Hva var grunnen til at du flyttet hit? Forening med min far, som var politisk flyktning.

Hvordan gikk det å lære norsk? Jeg var 17 år og lærte norsk på tre måneder. Den gang bodde jeg på Moi.

Hva savner du mest fra hjemlandet? Åpenheten og oppriktigheten blant folk.

Hva liker du best og minst ved Norge? Jeg liker dårlig at nordmenn oppfører seg litt tvetydig, men når du endelig knekker koden, har du en venn for livet. En må bare vise hvem du er og bruke tid. Det handler om å gi og ta. Tryggheten og ærligheten blant nordmenn setter jeg stor pris på. I Norge er det også lite sladder blant folk, en kan mer leve som en vil uten at folk bryr seg.

Hva er de viktigste forskjellene på skolesystemet i Norge og i ditt hjemland? I Chile er det strengere disiplin. De fleste må betale på skolen, og det motiverer elevene til å jobbe hardt.

Hva er bra på Katedralskolen, og hva burde bli bedre? Jeg stortrives her. Samholdet kollegene er godt, jeg er blitt tatt imot med åpne armer. Her finnes ingen subkulturer. Lønningspils en gang i måned hadde vært perfekt å ha.

Kan det tenkes at du flytter tilbake til hjemlandet en gang? Nei. jeg har bodd lenger i Norge enn i Chile.

Tyskland Flagg
Anke

Navn: Anke Olsen.
Bosted: Stavanger.
Utdanning: Bioteknologi i Tyskland, environmental engineering i USA og PPU i Norge.
Stilling: Lektor med tilleggsutdanning.
Undervisningsfag på Katedralskolen: Fysikk, matte, kjemi og naturfag.

Hvor er du født og oppvokst? I nærheten av Stuttgart i Sørvest-Tyskland.

Når flyttet du til Norge? I 2002.

Hva var grunnen til at du flyttet hit? Mannen og datteren min.

Hvordan gikk det å lære norsk? Språket er ganske enkelt når du er tysk, men jeg sliter fortsatt litt med han-/hunkjønn, preposisjoner og rettskriving.

Hva savner du mest fra hjemlandet? Vanligvis savner jeg ingenting. Men rett etter at jeg har vært i Tyskland, savner jeg den tyske kulturen, som det er mye lettere for meg å finne seg til rette i. Jeg sikter for eksempel til måten folk snakker med hverandre på (mye tydeligere og mer direkte enn i Norge) og hvor vennlige folk er, også når de ikke kjenner hverandre.

Hva liker du best og minst ved Norge? Jeg liker godt at det er liten eller ingen klasseforskjell og at elevene respekterer lærerne på samme måte som de forventer at læreren respekterer dem. Jeg liker naturen, vennene mine og den høye levestandarden her.
Minst liker jeg at det er vanskelig å snakke rett ut om negative ting. Jeg liker heller ikke at Norge stengte sine dører under flyktningkrisen og at mange er redde for det ukjente (men det er ikke typisk norsk).

Hvordan er det å bli kjent med nordmenn? Det er veldig avhengig av hvem du møter, men generelt ikke så lett. De fleste er veldig opptatt av sin familie og bruker fritiden til å møte venner fra barndommen eller til å dra på hytta. Men etterhvert har jeg fått mange gode venner, norske og utenlandske.

Hva er de viktigste forskjellene på skolesystemet i Norge og i ditt hjemland? Det faglige nivået i Tyskland er mye høyere - og det gjelder fra første klasse på barnetrinnet. Jeg tror de fleste norske barn ville hatt stort utbytte av å få større utfordringer. Tyske barn blir vanligvis nivådelt fra femte trinn, og det er ikke uvanlig å ta et klassetrinn om igjen eller å bytte til et lavere skolenivå.
I Tyskland har lærerne mer autoritet, men jeg er veldig glad for at det ikke er slik her.

Hva er bra på Katedralskolen, og hva burde bli bedre? Katedralskolen er bra fordi elevene er helt fantastiske og miljøet blant lærerne bra. Hva burde bli bedre? Vi kan alltid bli bedre ved å se det enkelte menneske.

Kan det tenkes at du flytter tilbake til hjemlandet?
Jeg kan godt tenke meg å flytte igjen, men jeg vet ikke om jeg har lyst å flytte til Tyskland.

Del denne artikkelen på: