CERN

Organisasjon: Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire (CERN) er en internasjonal forskningsorganisasjon som er eid av 21 medlemsland hovedsakelig fra Europa. Norge har vært medlem av organisasjonen siden laboratoriet ble etablert i 1954.

Virksomhet: CERNs virksomhet er konsentrert rundt partikkelfysikk, kjernefysikk og kjernekjemi og omfatter verdens største forskningssenter innen disse fagområdene. Senteret ligger på grensen mellom Sveits og Frankrike, nær flyplassen i Genève.

Tunnel: Verdens største partikkelakselerator Large Hadron Collider ligger i en 27 km lang tunnel rundt 100 m under bakken. Partikkelakseleratoren ble tatt i bruk til vitenskapelige eksperimenter i 2008.
(Kilde: CERN)

Del denne artikkelen på: