Christian Lous Lange

Livsløp: Født 17. september 1869 i Stavanger. Død 11. desember 1938 i Oslo.

Artium: Gikk ut fra Stavanger katedralskole i 1887.

Utdannelse: Cand. philol. fra Universitetet i Oslo.

Karriere: Lektor, senere fredsforkjemper, blant annet som sekretær for Den norske Nobelkomité og Den interparlamentariske union.

Familie: Gift med lærer Bertha Manthey. De fikk sønnene August og Halvard. Sistnevnte var utenriksminister (Ap) fra 1946 til 1965, i 19 år, og det er norsk rekord.

Utmerkelse: Fikk Nobels fredspris i 1921 (delt med Hjalmar Branting).

Del denne artikkelen på: