Kongsgård

Kongsgård

Hva: Trebygning rett ved Domkirken. Huset slik vi kjenner det i dag, stammer fra 1759. Nabobygget med klasserom er nyere.

Undervisning: Kongsgård har huset både biskoper og embetsmenn. I 1826 ble Stavanger lærde- og Borgerskole grunnlagt her, altså forløperen til Stavanger katedralskole.

Harde bud: I de første årene ble elevene undervist fra klokken 8 til 12 og fra 15 til 18. Både juleferien og sommerferien var på to - 2 - uker.

Del denne artikkelen på: