PRØV DEG

Oppgave fra årets første runde i fysikk-OL:

En fugl sitter på en båt som flyter på en innsjø. Plutselig letter fuglen. Hva er riktig? Vannivået i sjøen etter at båten har kommet til ro: A. stiger.  B. forblir uforandret. C. synker.  D. Det er for lite informasjon tilgjengelig til at oppgaven kan besvares.

Oppgave fra årets første runde i kjemi-OL:

1) Når ligningen Mg3N2 + H2O → Mg(OH)2 + NH3 balanseres, blir summen av de fire koeffisientene i ligningen:

A) 6 B) 9 C) 11 D) 12

Del denne artikkelen på: