Økonomi: Helt sjef

Økonomi: Helt sjef
 

Flere samfunnsfagklasser ved skolen får i tida fremover besøk av Sissel Haarr fra Sr-Bank, i samarbeid med Ungt Entrepenørskap (UE).

UE tester ut en "pilot" i klasser hos oss med tema personlig økonomi, og først ute var 2MDF. Sissel Haarr introduserte med foredrag og elevaktiviteter på PC viktige tema rundt økonomi for ungdom med spørsmålet "er du sjef i eget liv?" Engasjerende input på viktig tema.

Del denne artikkelen på: