• Forside
  • Aktuelt
  • Rektor tok farvel: - Du skal sette deg mål, men husk å leve i nuet

Rektor tok farvel: - Du skal sette deg mål, men husk å leve i nuet

Rektor tok farvel: - Du skal sette deg mål,  men husk å leve i nuet
 

Ta risiko, hiv deg ut i det ukjente, anbefalte rektor Grethe Mahan i sin tale til avgangselevene på Katedralskolen.

- Noen ganger bør man gjøre ting man ikke føler seg trygg på. Når man hiver seg ut i noe som er krevende, når man virkelig må jobbe, da er det man lærer og vokser som menneske, sa rektor Mahan i sin tale til avgangselever og familiene deres i Kuppelhallen, det gamle konserthuset.

Gongong

Det vakte en viss jubel, men også et visst vemod, da rektor slo på en diger gongong og erklærte skoleåret 2018-2019 for avsluttet. Og dermed sa hun og lærerne farvel til skolens syv avgangsklasser.

Aldri mer skal de gå gjennom dørene i Bjergsted eller på Kongsgård, ihvertfall ikke som elever. Og rektor ga dem gjerne noen ord med på veien. Å leve i skjæringspunktet mellom det langsiktige og det kortsiktige var noe hun poengterte.

- Livet går fra minutt til minutt og dag til dag. Sett deg noen mål og jobb mot dem, men ikke glem å leve i nuet. Og mer viktig enn penger eller jaget etter å være lykkelig, er det å gjøre noe meningsfullt. Bidra!

Tok risiko

Og siden rektor hadde oppfordret elevene til å ta risiko, praktiserte hun det selv ved å lese opp et selvskrevet dikt, formet på morsmålet hennes, som er engelsk:

Silent dreamer

The green sea turtle
plows slowly through the vast blue sea.
She stills her graceful flippers
to fill her head with turtle dreams.

Tho voyage through the churning sea,
does not tire her powerful flippers.
The coast glides by as in a dream.
She rules her private journey, this turtle.

A little snag on her front flipper
drags the turtle from her dreams.
Turning sharply aims the turtle
to nearby dunes at the edge of the sea.

She journeys for a while without dreams
as a thick, coarse net follows the turtle.
She leaves behind the glorious sea
to drag the net from her hindered flipper.

The turtle belongs to the open sea
and unfettered flippers empower her dreams.

Utmerkelser
Nicky 2019

Under avskjedshøytideligheten ble noen elever trukket fram.

Matheo 2019

Blant dem var tre som hadde bidratt til godt miljø utstrakt samarbeid på skolen, nemlig Nicky Mohamed Ibrahim, Matteo Delgado og Yasmin Alonzo Ullestad.

Yasmin 2019

Honnør fikk også elever som la ned et stort arbeid under Krafttak for kreft-aksjonen. Den innbrakte 193.000 kroner, mer enn på noen andre stavangerskoler. Elevene er Trym Ekrheim, Ida Agathe Hidle, Anne Gulliksen, Trude Smistad og Ingrid Haver.

Krafttak mot kreft 2019

Klosters legat på 10.000 kroner til beste avgangselev ble tildelt Kristin Skoge. Hun fikk tre femmere og resten seksere på vitnemålet.

Kristin SKoge Klosters legat 2019

3STA

3A 2019

3STB

3B 2019

3STC

3C 2019

3STD

3D 2019

3STE

3E

3MDF

3F

3MDG

3G 2019
Del denne artikkelen på:

Hva er ditt beste minne fra dine tre år på Katedralskolen?

Lone Edland 2019

Lone Edland, 3MDG:

- Arbeidet med muskalen "Pippin", der 60 elever jobbet sammen og hjalp hverandre. Da så vi hva et fellesskap kan utrette.

Mats Andersen 2019

Mats Andersen, 3STA:

- En morgen skulle jeg ta bussen fra Tjensvoll til skolen. Da endte jeg i Sandnes. Jeg kunne ikke komme av før, for bussen kjørte via Motorveien.

William Espeland

William Johansen Espeland, 3STD:

- I fransktimen så vi en tv-serie som heter "Quatre amis". Da lo vi godt, for den skulle være så ungdommelig og kul, men var veldig klein.

Matteo 2019

Matteo Delgado, 3MDF:

- Jubelskriket alle aktørene utstøtte da premieren på musikalen "Pippin" var over. Det ble en syk lettelse å oppleve god publikumsrespons på det vi hadde jobbet så hardt med.