Fire på tampen

Hva er ditt beste minne fra dine tre år på Katedralskolen?

Lone Edland 2019

Lone Edland, 3MDG:

- Arbeidet med muskalen "Pippin", der 60 elever jobbet sammen og hjalp hverandre. Da så vi hva et fellesskap kan utrette.

Mats Andersen 2019

Mats Andersen, 3STA:

- En morgen skulle jeg ta bussen fra Tjensvoll til skolen. Da endte jeg i Sandnes. Jeg kunne ikke komme av før, for bussen kjørte via Motorveien.

William Espeland

William Johansen Espeland, 3STD:

- I fransktimen så vi en tv-serie som heter "Quatre amis". Da lo vi godt, for den skulle være så ungdommelig og kul, men var veldig klein.

Matteo 2019

Matteo Delgado, 3MDF:

- Jubelskriket alle aktørene utstøtte da premieren på musikalen "Pippin" var over. Det ble en syk lettelse å oppleve god publikumsrespons på det vi hadde jobbet så hardt med.

Del denne artikkelen på: