Det allmennemenneskelige og maskulinitetsnormer ga prisdryss

Vant fordypningskonkurranse

Prisvinnerne Jørgen Hestnes (3E) og Telma Eckhoff Dagestad (3C)

Kongsgård gjorde rent bord i konkurranse ved Garborgsenteret. Vi gratulerer Telma Eckhoff Dagestad som vant fordypningsmesterskapet og Jørgen Hestnes som vant Garborgprisen i samme finale.

«Å skrive er å tenke», skriver professor i litteratur ved Duke University, Toril Moi, i Dagens Næringsliv i 2013:

     Å skrive får oss til å tenke dypere, mer inngående enn om vi ikke hadde skrevet. Det betyr at den tradisjonelle troen på at skriving rett og slett er å notere resultatene av noe vi har tenkt ferdig på forhånd, er helt feil. Å skrive er å tenke; det er først når vi formulerer en innsikt på papiret at vi begynner å forstå hva den innebærer. [...] Skriving skjerper oppmerksomheten uansett hva en arbeider med. Om vi virkelig vil forbedre norske skoler og universiteter bør vi satse på opplæring i skriving. (Moi 10.08.2013, s 50-51)

 

Og nettopp dette var det som skilte katedralskolen fra de andre skolene som deltok i årets Fordjupingsmeisterskap ved Nasjonalt Garborgsenter, en lokal konkurranse der skolene kan nominere elevers fordypningsoppgaver i norsk. Leder for juryen, Stian Ravndal, trakk frem at katedralskolen var den eneste skolen som sendte inn skriftlige arbeider til vurdering, før finalistene ble valgt og kunngjort. Som Moi påpeker i sin tekst; å arbeide med nyanser i skrivingen, forbedrer leseferdigheter, noe som igjen fører til at elever bedre forstår lærebøkene, som igjen viser seg i eksamensresultatene.

Juryen uttalte før prisvinnerne ble utropt, at det var stor spennvidde på emnene elevene fra de ulike videregående skolene hadde i sine oppgaver i år, og at de alle viste imponerende kunnskaper og formidlingsevner. I år konkurrerte to av katedralskolens elever: Telma Eckhoff Dagestad (3C) og Jørgen Hestnes (3E), mot elever fra fem andre skoler.

Telmas oppgave har tittelen Menneskenes hjerter og det ubevisste sjeleliv, og er en analyse av Undsets Kristin Lavransdatter og Hamsuns Sult i jakten på det allmennmenneskelige. I innledningen sin gjør hun klart hvorfor og hvordan disse bøkene muligens kan gi et svar på hvordan kunsten kan avdekke sider ved menneskets tilværelse:

     Begge bøkene setter fingeren på noen allmenne problemstillinger: Hva er det som beveger seg i vårt indre? Hva er det vi lengter etter? Hva er drivkraften i tilværelsen? Med disse spørsmålene på agendaen fanger Hamsun og Undset opp noe vesentlig ved vår tilværelse. Innenfor to svært ulike kunstneriske rammer har de to forfatterne begitt seg ut på en utfordrende jakt. En jakt etter det menneskelige.

 

Telma finner at det er kontrasten mellom individets ønsker og behov og samfunnets forventninger som skaper kaos, men at mennesket til enhver tid må finne balanse mellom det ytre og det indre, i det Undset kaller 'menneskenes hjerter'.

At mennesket drives av ulike behov, finner man gjenklang av i Jørgens fordypningsoppgave om Johan Harstads roman Buzz Aldrin, hvor ble det av deg i alt mylderet (2005). Jørgen tar utgangspunkt i samtiden, med Jordan Petersons 12 Rules for Life, friskt i minne, og nettopp identitetsproblematikk er tematikk også hos ham:

     Maskulinitetsbegrepet er i dag på mange måter omstridt. Man kan si at det settes på prøve: Det som en gang var fast og rigid har nå blitt plastisk og formbart. Hva er maskulinitet? Hvordan er den "skikkelige" mann? Mange menn leter etter en sannhet, enten den befinner seg i politikken, litteratur eller media. [...] Moderniteten har vist at det tidvis enestående og ensomme mennesket er fratatt midler for å finne seg selv i fellesskap med andre, og vi må derfor tråkke opp vår egen sti.

 

Med utgangspunkt i Pierre Bourdieus sosiologiske teorier og Hélène Cixous litteraturvitenskapelige teorier, finner Jørgen at Harstads karakter Mattias bryter med hegemoniske maskulinitetsnormer og at han slik blir en fanebærer for de marginaliserte og oversette: en androgyn antihelt.

Etter en lang dag på Garborgsenteret var det i 14.30-tiden klart for kåring av vinnerne. Fordjupingsmeisteren ble Telma Eckhoff Dagestad og Jørgen Hestnes vant Garborgprisen; prisen som deles ut til den kandidaten som skriver om tematikk i Garborgs ånd, om emner som interesserte ham.

Juryen uttalte følgende om Telmas oppgave: «Frisk og original tilnærming til klassiske tekstar. Ei fagleg svært solid framstilling blir presentert forståeleg, elegant og levande.». Jørgens oppgave mottok også mange lovord, deriblant «fagleg solid» og «sjølvstendig».

Telmas valg av bøker til fordypningsoppgaven i norsk har ligget i kortene helt siden hun på slutten av barneskolen begynte å fatte interesse for praktutgivelsen av Kristin Lavrannsdatter som foreldrene fikk i bryllupsgave, til hun leste Kransen på ungdomsskolen og fant Sult etterhvert. Foreløpig vet hun ikke hva hun skal bruke prispengene til, men det er stor sannsynlighet for at mesteparten går rett på sparekontoen der midler settes av til eget flygel.

- Hvem vet, kanskje blir det et Steinway på meg en gang! uttaler hun kort tid etter prisutdelingen.

Det var Jørgens bror som anbefalte ham boken han endte opp med å analysere, og tilfeldigvis ble han ferdig med denne rett før oppgaven sto for tur. Deler av premien, Ord av Hulda Garborg, tenker han å gi til Maud Karin Kristiansen. Nyoversettelsen av Trætte mænd beholder han kanskje selv?

 

Moi, T. (2013) «Å skrive er å tenke». Dagens Næringsliv, 10. august, s. 50-51.

Del denne artikkelen på: