• Forside
  • Elev
  • Fakta
  • Jeg har lest og forstått retningslinjene for lån av lærebøker

Jeg har lest og forstått retningslinjene for lån av lærebøker

Alle elevene i videregående skole skal få tilbud om gratis skolebøker.

Som elev ved Stavanger katedralskole får du låne bøker som blir utlevert ved skolestart. Du er økonomisk ansvarlig for bøker som ikke leveres tilbake, eller bøker som blir ødelagt i løpet av skoleåret. Ta godt vare på bøkene!

Ved skolestart vil utlånsansvarlig ved skolen sørge for at elevene får utlevert bøkene de trenger. Hvert eksemplar har en unik strekkode, og eleven må levere tilbake det samme eksemplaret ved skoleårets slutt. Eleven skal skrive navn, klasse og skoleår på innsiden av bokpermen. Dette for å forhindre at bøker forbyttes.

Det kreves ikke erstatning for normal slitasje. Eleven anbefales å sette bokbind på bøkene.

Dersom eleven bytter fag eller avbryter opplæringen i løpet av skoleåret, skal bøkene leveres til utlånsansvarlig umiddelbart.

Lærebøkene leveres klassevis til oppsatt tid ved skoleårets slutt. Dette tidspunktet ansees som siste frist for innlevering.

Del denne artikkelen på: