Permisjon og fravær

Husk at det er du som elev som er ansvarlig for ditt fravær. Det er derfor du selv som må søke om permisjon eller planlagt fravær.

Skal du søke om velferdspermisjon, er det viktig at du setter deg inn i reglene for  fravær og permisjon. Her finner du også søknadsskjemaet.

Dokumentasjon knyttet til fravær (sykemelding over fire dager, erklæringer/uttalelser fra behandlere i forbindelse med f.eks. kroniske eller langvarige tilstander), sendes elektronisk til fylket gjennom  eDialog. Forsendelsen merkes med Stavanger katedralskole og saksbehandler Solveig Isaksen Hagen.

For informasjon om fraværsgrensa (10%-regelen) se: Fraværsgrense Udir-3-16