Permisjon og fravær

Husk at det er du som elev som er ansvarlig for ditt fravær. Det er derfor du selv som må søke om permisjon eller planlagt fravær.

Skal du søke om velferdspermisjon, mer det viktig at du setter deg inn i reglene for  fravær og permisjon. Her finner du også søknadsskjemaet.

For informasjon om fraværsgrensa (10%-regelen) se: Fraværsgrense Udir-3-16