Permisjon og fravær

Husk at det er du som elev som er ansvarlig for ditt fravær. Det er derfor du selv som må søke om permisjon eller planlagt fravær.

Skal du søke om velferdspermisjon, må du bruke følgende skjema:

 Skjema_Soeknad_om_velferdspermisjon_elev.pdf

Søknaden sendes/leveres til rektor.

Fraværsgrense Udir-3-16

Se også Ordensreglementet, kapittel 4.