Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten

Trefftid:

Kongsgård: hver torsdag kl. 08.30-14.30 (Kontor i hovedbygget, ved rådgiverkontorene)
Bjergsted: hver mandag kl. 09.00-12.00 (Kontor i 5.etasje, rådgivers kontor)

Drop-in eller etter avtale. Ta kontakt på tlf. 911 37 281 eller på e-post sonja.haslerud@stavanger.kommune.no

Obs: ikke send sensitive personopplysninger på sms/e-post.

  • Tilbudet er gratis.
  • Helsesøster har taushetsplikt. Ved mistanke om mishandling i hjemmet eller alvorlig omsorgssvikt, har vi meldeplikt til barnevernstjenesten.
  • Time hos helsesøster regnes som dokumentert fravær og teller ikke med i fraværsgrensen på 10%.

Skolehelsetjenesten gir deg råd og veiledning om det som har med helse å gjøre. Ved behov kan vi henvise videre til lege, PPT eller andre instanser. Utenom trefftidene på skolen, kan du benytte deg av tilbudet på  Helsestasjon for ungdom.

Du kan for eksempel snakke med oss om

  • personlige problemer eller bekymringer knyttet til hjem, skole eller venner
  • prevensjon, graviditet, kjønnssykdommer, underlivsplager
  • søvnvansker, ernæring
  • stress, sorg, angst og depresjon, spiseproblemer, selvskading, smerter
  • mobbing, skolefravær, lav selvfølelse eller selvtillit, ensomhet, prestasjonsangst, konsentrasjonsvansker
  • fysisk og psykisk vold, overgrep og voldtekt
  • rusmidler, røyk/snus

Vi tar graviditetstester, klamydiatester og kan skrive ut resept på eksempelvis p-piller og p-stav.

Del denne artikkelen på:

Kongsgård: hver torsdag kl. 08.30-14.30 (Kontor i hovedbygget, ved rådgiverkontorene)

Bjergsted: hver mandag kl. 09.00-12.00 (Kontor i 5.etasje, rådgivers kontor)

 

Sonja Haslerud

Helsesøster Sonja Haslerud:

911 37 281

send epost

Lenker