Gymnasiesamfundet

Gymnasiesamfundet Idun har eksistert siden 1883 og er Norges eldste gymnassamfunn.

Vi er en organisasjon for alle elevene på Stavanger katedralskole, og vi arrangerer møter ca. én gang i måneden. Hvert møte har forskjellig tema. Det kan enten være en rykende debatt om et aktuelt politisk tema, som et fiffig alternativ til trøtte Holmgang-programmer, eller det kan være kulturelle arrangement, som film-, poesi- eller forfatterkvelder. Apropos forfattere, kan vi nevne at en rekke utgaver av sådanne har vært aktive i Gymnasiesamfundet Idun, blant dem Sigbjørn Obstfelder og Tore Renberg.

Tema og form for møtene er det kongsgårdelevene som bestemmer. Gymnasiesamfundet Idun engasjerer, provoserer og sosialiserer. Det skaper tilhørighet og er en viktig del av Stavanger katedralskoles egenart!