Men når det kommer til stykket, er du bare en ganske liten tass i den vide verden (Tolkien)...

Geografi4

...men du kan lære og oppleve mye kjekt allikevel!

Geografi er mer enn landkunne, og elver i Russland. Det er det eneste obligatoriske geofaget i norsk skole - og mye av fagkunnskapen som ligger til grunn for oljeleting finnes her.

Faget deles inn i naturgeografi og kulturgeografi og vi må forstå oss selv i en syntese av disse fagene.

Geografi5

Om våren har vi en dagsekskursjon til Jæren, der vi oppsøker en del av det vi har lest om.

Del denne artikkelen på: