Ungdata 2019

I 2019 gjennomføres ungdataundersøkelsen i Rogaland blant elever i videregående skole.

Her finner du nødvendig informasjon

Del denne artikkelen på: