Kontakt mellom hjem og skole

Møter for foresatte Vg1:
Dato Tid Klasser Sted
12.09.2017 Kl. 18.00 1MDF-1MDG Bjergsted: Forestillingssalen
13.09.2017 Kl. 18.00 1STA-1STC Kongsgård: Sangsalen
13.09.2017 Kl. 19.00 1STD-1STE Kongsgård: Sangsalen

Dette møtet er en orientering om skolen med påfølgende møte med kontaktlærerne.

Senere i høst vil dere bli innkalt til nytt møte for orientering om utdanningsprogram og fagvalg. Da vil dere også få møte elevenes faglærere.

NB:

Det er ikke adgang til å parkere i skolegården på Kongsgård. I Bjergsted må vi henvise til parkeringshuset P-arketten.

Dato Tid Klasser Sted

29.11.2017

 

Kl. 18.00 Fellesmøte

Kl. 19.00 Møte med kontaktlærer/faglærer

1STA–1STC

Kongsgård: Sangsalen

Kongsgård: Se romplan når du kommer

29.11.2017

Kl. 18.00 Møte med kontaktlærer/faglærer

Kl. 19.00 Fellesmøte

1STD og 1STE

Kongsgård: Se romplan når du kommer

Kongsgård: Sangsalen

28.11.2017

Kl. 18.00 Fellesmøte

Kl. 19.00 Møte med kontaktlærer/faglærer

1MDF og 1MDG

Bjergsted: Forestillingssalen

Bjergsted: Se romplan når du kommer

Felles for alle klassene:

  • Kort innledning ved rektor
  • Orientering fra rådgiverne vedrørende fagtilbudet neste skoleår.

Fellesorienteringen fra rådgiverne vil ta ca. 45 min.

Det være mulighet for å samtale med kontaktlærer og faglærere om

  • hvordan det går i fagene
  • tilbakemeldinger til skolen

For at vi skal få en god avvikling av samtalene med kontakt-/faglærerne ber skolen om at:

Foresatte kontakter skolens kontor for å få avtalt tidspunkt for den enkelte samtale. Foresatte må da ringe til skolens kontor, 51 84 63 02, og melde inn hvilke faglærere han/hun ønsker samtale med. Navnet på eleven og elevens klasse må oppgis. Det avsettes 10 minutter per samtale. Alternativt sendes epost til  stavkat-vgs@skole.rogfk.no

De foresatte som ikke avtaler tid i forkant vil kunne benytte ledige tidspunkt.

 

Møter for foresatte Vg2:

Mot slutten av høsten er det møter for foresatte Vg2. I disse møtene gir vi en orientering om utdanningsprogram og fagvalg, og de foresatte får møte elevenes faglærere.

Felles for alle klassene:

  • Kort innledning ved rektor
  • Orientering fra rådgiverne vedrørende fagtilbudet som skal velges til neste skoleår
Dato Tid Klasser Sted
26.10.2017  kl. 18 2MDF og 2MDG Bjergsted
19.10.2017  kl. 18 2STA-2STE Kongsgård

Fellesorienteringen fra rådgiverne vil ta ca. 30 min. Deretter vil det være mulig å samtale med kontaktlærer og faglærere om

  • hvordan det går i fagene
  • tilbakemeldinger til skolen

For at vi skal få en god avvikling av samtalene med kontakt-/faglærerne ber skolen om at:

Foresatte kontakter skolens kontor for å få avtalt tidspunkt for den enkelte samtale. Foresatte må da ringe til skolens kontor, 51 84 63 02, og melde inn hvilke faglærere han/hun ønsker samtale med. Navnet på eleven og elevens klasse må oppgis. Det avsettes 10 minutter per samtale. Alternativt sendes epost til  stavkat-vgs@skole.rogfk.no

De foresatte som ikke avtaler tid i forkant vil kunne benytte ledige tidspunkt.