Rådgivertjenesten

Rådgivernes oppgave er styrt av lover og forskrifter som regulerer elevers rettigheter og skolens og skoleeiers ansvar i forhold som gjelder elevers helse og trivsel. Jf. Opplæringsloven Kapittel 9.

Vi skal gi oppfølging og hjelp dersom eleven har personlige, sosiale eller emosjonelle vansker som kan ha noe å si for elevens skoleprestasjoner og sosiale forhold på skolen. Vi samarbeider godt med skolens helsesøster og pedagogisk-psykologisk tjeneste, PPT. I tillegg har vi kontakt med Oppfølgingstjenesten og flere andre hjelpeinstanser etter behov. Som foreldre er dere viktige samarbeidspartnere.

Vi gir også utdannings- og yrkesveiledning. Hvert år har vi samtaler med elevene for gradvis å hjelpe til med bevisstgjøring omkring egne interesser, ferdigheter og verdier i forbindelse med fagvalg. Videre informerer vi om studietilbud i inn- og utland og arrangerer informasjonsmøter med universiteter og høgskoler, slik at elevene er klar når de skal søke seg videre etter endt videregående skole.

Vi er alle underlagt taushetsplikten.

Skolens tre rådgivere har ansvar for følgende klasser:

Kristin Hvidsten: alle klasser på MDD

Torgrim Økland:

1C, 1D, 1E, 2D, 2E, 3A, 3B, 3C

Lise H. Skarbøvik:

1A, 1B, 2A, 2B, 2C, 3C, 3D, 3E

Kontaktperson