Viktige datoer

Dato Hendelse
16.08.2016 Første skoledag etter sommerferien
29.08.2016 Møter for foresatte Vg1 (1STA-1STE)
30.08.2016 Møter for foresatte Vg1 (1MDF-1MDG)
September Vg1: Intern frist for valg av matematikk-kurs (1P / 1T)
November Møter for foresatte Vg1: Orientering om fagtilbud, samtale med lærere
November Møter for foresatte Vg2: Orientering om fagtilbud, samtale med lærere
30.11.2015 Frist for kjøp av subsidiert datamaskin
Januar Vg1: Intern frist for valg av programområde og programfag
01.02.2017 Søknadsfrist for særinntak Vigo (Formelt valg av programområde og skole)
01.03.2017

Søknadsfrist Vigo (Formelt valg av programområde og skole)

Søknadsfrist  Samordna opptak - særinntak og studier med spesielt opptak

15.04.2017 Søknadsfrist  Samordna opptak
16.06.2017 Siste skoledag før sommerferien