Hvorfor havnet de her?

Hvorfor havnet de her?

Denne boken er et resultat av at elever selv fikk prøve seg som historikere, og er et eksempel på hvordan skolen samarbeider med Universitetet i Stavanger.

HVORFOR HAVNET DE HER? Midt i Stavanger sentrum ligger Stavanger katedralskole, eller Kongsgård, som bygningen og eiendommen gjerne kalles. Under andre verdenskrig mistet 34 daværende eller tidligere elever ved skolen livet. I 1949 ble en minnestein reist i skolegården. Med et minnesteinprosjekt ble monumentet for første gang trukket inn i skolens historieundervisning. Elever fikk i oppgave å skrive en biografi over hver sin person av krigsofrene, og prøve seg som historikere. Denne boka er en samling av disse elevarbeidene. Tekstene er ikke «fullstendige» biografier, boka vil likevel være av interesse for alle som ønsker å lære mer om Stavangers historie under andre verdenskrig. Det vil den også være for pedagoger og andre som er interesserte i formidling av den nære fortiden for ungdom.

Del denne artikkelen på: