Fagoversikt

Her finner du en oversikt over fellesfag og programfag, timetall og lenker til læreplaner.

Fellesfag: Vg1 - timer per uke Vg2 - timer per uke Vg3 - timer per uke
 Norsk 4 4 6
 Engelsk 5    
Matematikk (Vg1:  1T og  1P. Vg2:  2P) 5 3  
 Naturfag 5    
 2. fremmedspråk 4 4  
 Geografi   2  
 Samfunnsfag   3  
 Historie   2 4
 Religion og etikk     3
Sum fellesfag 23 18 13
Programfag:      
Musikk 5    
 Lytting / Bevegelse 2    
 Musikk, dans, drama 5    
 Ergonomi og bevegelse   2 2
 Instrument, kor, samspill   5 5
 Musikk i perspektiv   5 5
 Instruksjon og ledelse     5
 Musikk fordypning   5 5
Sum programfag 12 17 22
Sum timer per uke 35 35 35
Del denne artikkelen på: