Hva er generell og spesiell studiekompetanse?

Studiespesialisering gir det bredeste grunnlaget for videre studier ved høyskoler og universiteter. Har du bestemte framtidsdrømmer, bør du sjekke nøye hvilke fagkombinasjoner som kreves før du gjør dine valg av programområde og -fag. Trenger du generell eller spesiell studiekompetanse?

Hva som dekkes av begrepet spesiell studiekompetanse avhenger av studiet du vil inn på. Ulike studier krever ulik fagkombinasjon fra videregående opplæring. På programområdet for realfag kan du kombinere til alle versjoner av spesiell studiekompetanse. Er du på andre av de programområdene vi tilbyr, kan du få en helt eller delvis spesiell studiekompetanse.

Les mer på  samordnaopptak.no.

Del denne artikkelen på: