Musikk, dans og drama

Dette er et program for deg som har stor interesse for musikk, dans og drama, og som ønsker å la et av disse fagene bli en del av din studiekompetanse. Alle MDD-elever får generell studiekompetanse, og hos oss kan du også få spesiell studiekompetanse. Dersom du tar MDD ved Stavanger katedralskole, får du hjelp til å nå dine mål, og du vil oppleve skaperglede og mestringsfølelse i et spennende fellesskap med andre.

Vårt flotte bygg i Bjergsted er bygd spesielt for MDD, både teknologisk og arkitektonisk. Det ligger midt i Bjergsted kulturpark, som er et nasjonalt kraftsentrum innen kunst og kultur. Vegg i vegg har vi et av Europas flotteste konserthus, et symfoniorkester av internasjonalt format, en av landets største kulturskoler og et universitetsinstitutt for utøvende kunstfag. Dette utmerker MDD-tilbudet ved Stavanger katedralskole i internasjonal sammenheng. 

Du vil få mulighet til å delta i samarbeidsprosjekter, workshops, masterclasses, forestillinger og konserter. Vi opptrer jevnlig på de sentrale scenene i byen, og våre egne saler brukes til musikal, danse- og teaterforestillinger, årlig Maijazz-konsert og jevnlige huskonserter. Byen er vår scene!

Vi reiser på studieturer til kunst- og kulturbyer i Europa. Kreative impulser er viktige både for dannelsen og utdannelsen til de menneskene vi ønsker å videreutvikle. Det er like viktig enten du skal fortsette innenfor et av kunstfagene eller utdanne deg innen et yrke der gode samarbeidsevner, kreativitet og selvstendighet verdsettes. 

Studiespesialisering gir det bredeste grunnlaget for videre studier ved høyskoler og universiteter. Har du bestemte framtidsdrømmer, bør du sjekke nøye hvilke fagkombinasjoner som kreves før du gjør dine valg av programområde og -fag. Trenger du generell eller spesiell studiekompetanse?

Hva som dekkes av begrepet spesiell studiekompetanse avhenger av studiet du vil inn på. Ulike studier krever ulik fagkombinasjon fra videregående opplæring. På programområdet for realfag kan du kombinere til alle versjoner av spesiell studiekompetanse. Er du på andre av de programområdene vi tilbyr, kan du få en helt eller delvis spesiell studiekompetanse.

Les mer på  samordnaopptak.no.