Musikk

HVORFOR MUSIKK?

 • Du får utøve musikk sammen med andre i et godt og kreativt miljø, og utforske egne skapende evner og muligheter.
 • Du får utvikle dine ferdigheter på hovedinstrumentet og på de biinstrumentene du velger.
 • Du lærer å formidle musikk fra idé til ferdig konsert, og du lærer å arrangere, komponere og produsere.
 • Musikk er et spesielt og universelt språk som berører, motiverer og utvikler.
 • Musikk, kommunikasjon og formidling er relevant kompetanse og en god ballast i alle yrker. De bidrar også til god livskvalitet.
 • Musikkfag kan i stor grad bidra til selvdisiplin og egenutvikling og gi deg et godt utgangspunkt for videre studier.

HVORFOR HOS OSS?

 • Vi har flotte og velutstyrte lokaler både til øving, undervisning og konserter, og legger til rette for øving på kveldstid.
 • “Musikklinjen” er kjent for godt miljø og stor grad av nærhet mellom elever og lærere. Dette er avgjørende for gode læringsresultater.  
 • Våre pedagoger er aktive musikere og har bred erfaring nasjonalt og internasjonalt, både fra det utøvende felt og fra undervisning ved andre skoler og universiteter.
 • Vi har en ny og moderne instrumentpark, noe som virker motiverende i arbeidet med å utvikle ferdigheter på instrumentet.
 • Du får være med på flere konserter og forestillinger hvert år, blant annet kammerkonserter, den årlige rockekonserten på Folken, Maijazz og samarbeidskonserter på tvers av sjangre og kunstfag.
 • Vi samarbeider med lokale kulturinstitusjoner både på lærersiden og på jevnlige workshops med tilreisende musikere.

Her finner du en oversikt over fellesfag og programfag, timetall og lenker til læreplaner.

Tubaspiller

Musikk, dans og drama er et ganske krevende utdanningsprogram med tett timeplan og til tider hektisk aktivitet. Det krever at du er ekstra motivert, sånn at du har kapasitet til å fokusere både på fellesfag og programfag.

Hos oss kan du velge fag på tvers av utdanningsprogrammene, slik at du kan oppnå spesiell studiekompetanse.