Realfag

HVORFOR REALFAG?

Realfag er faget matematikk og de naturvitenskapelige fagene, fysikk, kjemi og biologi, som inngår i naturfaget på ungdomsskolen.

  • Med kompetanse innen realfag står du sterkt i dagens og fremtidens arbeidsmarked. 
  • I realfag bruker vi naturvitenskapelige arbeidsmetoder. Det vil si at vi tilegner oss kunnskap gjennom eksperimenter, observerer hva som skjer, og tolker resultatene.
  • Flere studier ved universiteter og høyskoler har spesielle opptakskrav. Hvilke realfag som kreves for å få dette, varierer for de ulike studiene. Mer informasjon om dette på  samordnaopptak.no

HVORFOR HOS OSS?

  • Skolen tilbyr undervisning i et bredt spekter av realfag.
  • Skolen har moderne og velutstyrte spesialrom.
  • Skolen har tradisjon for å gi alle realfagselever tilbud om studiereiser til interessante bedrifter og forskningsinstitusjoner i utlandet.
  • Skolen har et utstrakt samarbeid med teknologibedrifter i Rogaland.
  • Realfagslærerne på skolen har faglig samarbeid med realfagsmiljøet ved ulike universiteter og forlag.
Oversikt over fag som gir tilleggspoeng

Her er fagene som gir tilleggspoeng:

Kontaktperson