Matematikktilbudet

Matematikk er viktig i flere sammenhenger, enten du skal bli ingeniør, lege, journalist, lærer eller samfunnsforsker for å nevne noen. Som elev ved Stavanger katedralskole vil du få tilbud om flere matematikkfag alt etter studieplaner og interesse – og det er verdt å nevne at du her også har muligheten til å velg faget Matematikk X. Det er viktig at du tenker gjennom hva du vil med matematikken, allerede i starten av Vg1 skal du velge mellom ulike mattefag.

Diagrammet under viser valgene du har for hvert av de tre årene.

Hvordan henger matematikkfagene sammen?

Vg1: For de som vet de vil satse på realfag for å kunne studere til å bli ingeniør, sivilingeniør, lege, veterinær e.l. er det naturlig å velge 1T (teoretisk matematikk), mens de som vet vet at de skal studere noe samfunnsfaglig eller språkfag ofte velger 1P (praktisk matematikk).

Vg2: Her har du valget mellom de tre alternativene R1 (realfagsmatematikk), S1 (samfunnsmatematikk) og 2P (praktisk matematikk). R1 er basert på 1T og utgjør 5 timer i uken - faget er som navnet tilsier beregnet på de som vil ta realfag som fysikk eller kjemi. S1 utgjør også 5 timer i uken og er basert på 1T - dette faget passer blant annet for dem som vil studere samfunnsfag eller annet der statistikk er viktig. Mye av S1 er repetisjon av 1T og det er derfor mulig å ta dette faget selv om du har hatt 1P i første klasse. Dersom du ikke ønsker å bruke så mye tid på matematikk, eller du skal studere noe der matematikk ikke er fullt så viktig, er det mulig å velge 2P som bare utgjør 3 timer i uken. I andre klasse kan du, dersom du velger R1, også ha X-matte som handler mer om tall og om vitenskapelige metoder. Fordelen med denne kombinasjonen er at du får enda mer trening i matematikk og sannsynligvis vil gjøre det bedre i R1.

I Vg3 kan du velge mellom S2 og R2 dersom du har valgt henholdsvis S1 eller R1 i Vg2. De som har hatt 2P i Vg2 har ingen matematikkfag i Vg3, og alt etter fagkombinasjon er det mulig å ikke ha matematikk i Vg3 selv om en har valgt S1 eller R1 i Vg2. Se studiekataloger for informasjon om hvilke krav som stilles til matematikk i tredjeklasse.

Kontaktperson