Samarbeidspartnere

Kjemiforsøk

Stavanger katedralskole har helt fra starten i 2009 vært med på  Lektor2-ordningen for å øke rekrutteringen gjennom å styrke samarbeidet med arbeidsliv og skole. Årvisse samarbeidspartnere er:

I tillegg har vi hatt samarbeid med: