Språk og samfunnsfag

HVORFOR SPRÅK OG SAMFUNNSFAG?

  • Fordi du er nysgjerrig på mennesket og samfunnet. 
  • Vi lever i en globalisert verden. Det krever høye ferdigheter i språk og kulturforståelse, og fagene er etterspurt i mange yrker. 
  • Disse fagene hjelper deg til å ta aktivt del i verden rundt deg, lokalt og internasjonalt, på nettet og utenfor. Det er nyttig å vite noe om lover og maktforhold, om menneskesinnet, om mediene, om den historiske bakgrunnen for dagsaktuelle saker, og om bruk av retorikk i samfunnsdebatten.
  • Med bakgrunn i disse fagene er du godt rustet for videre studier innenfor humaniora og samfunnsvitenskap, og har en god støtte i all annen høyere utdanning.

HVORFOR HOS OSS?

  • Vi har et svært bredt fagtilbud på dette programområdet.
  • Vi tilbyr full fordypning i egne klasser i tysk, fransk og spansk (nivå 3).
  • Vi samarbeider med blant andre Tou Scene, Nuart, UiS, universiteter i London, Stavanger kulturhus, Stavanger museum, Stavanger fengsel, Skatt Vest Stavanger, Kapittelfestivalen, Stavanger kunstmuseum, Fremmedspråksenteret og Institut français de Norvège. 
  • Vi deltar i konkurranser som Europeisk ungdomsparlament, Filosofiolympiaden, Fritt Ord-konkurransen, Holbergprisen i skolen, Konkurransen Unge Forskere og NM i historie og filosofi. 
  • Vi har mange interessante studieturer i fagene.
  • Vi har engasjerte og dyktige lærere som vektlegger å gi elevene en naturlig overgang til videre studier.