Voksenopplæring

Stavanger katedralskole beklager å måtte meddele at vi dessverre ikke starter våre fag på voksenopplæringen høsten 2017 pga for få påmeldte elever til høstens kurs. Det vil også bli igangsatt en omorganisering av voksenopplæringen i Rogaland fylkeskommune pr. 01.01.18. Dette medfører at Stavanger katedralskole vil legge ned hele vårt voksenopplæringstilbud.

For deg betyr dette at du må ta kontakt med andre skoler for å få tatt de fagene du ønsker å ta.

De fylkeskommunale skolene som har tilbud om voksenopplæring er:

For mer informasjon om tilbudet på Bryne vgs se: http://bryne.vgs.no/Utdanningstilbod/RKK-Voksenopplaering-paa-Bryne-vgs

Kurs kan bestilles via RKK, se: http://kurs.rkk.no/rkk_browse_kurstilbud_ny.asp?bransje=71

Vi beklager igjen at vi dessverre ikke kan starte opp høstens kurs og ønsker deg lykke til videre med utdanningen.

Mvh

Rektor

Stavanger katedralskole