Voksenopplæring

Stavanger katedralskole beklager å måtte meddele at vi dessverre ikke starter våre fag på voksenopplæringen høsten 2017 pga for få påmeldte elever til høstens kurs. Det vil også bli igangsatt en omorganisering av voksenopplæringen i Rogaland fylkeskommune pr. 01.01.18. Dette medfører at Stavanger katedralskole vil legge ned hele vårt voksenopplæringstilbud.

For mer informasjon om Rogaland fylkeskommunes tilbud, se

 http://www.rogfk.no/Vaare-tjenester/Utdanning/Voksenopplaering

Kurs kan bestilles via RKK, se: http://kurs.rkk.no/rkk_browse_kurstilbud_ny.asp?bransje=71

Vi beklager igjen at vi dessverre ikke kan starte opp høstens kurs og ønsker deg lykke til videre med utdanningen.

Mvh

Rektor

Stavanger katedralskole