Voksenopplæring

I samarbeid med Rogaland Kurs og Kompetansesenter (RKK) tilbyr vi undervisning på ettermiddag/kveld.
Vi har følgende tilbud:

Generell studiekompetanse:

Består av seks fag og gir mulighet til å søke universiteter og høyskoler. Du kan ta alle seks fag i løpet av ett skoleår, eller velge hvor mange fag du vil ta per år.

 • Norsk
 • Engelsk
 • Matematikk
 • Naturfag
 • Historie
 • Samfunnsfag
Programfag/Spesiell studiekompetanse:

Ta realfagene du trenger for å komme inn på de studiene du ønsker, eller for å samle ekstra poeng. Vi underviser realfagene på høst og vår, slik at du kan oppnå full fordypning i faget på ett skoleår. Se mer om opptakskrav til videre studier på Samordna opptak.

 • Matematikk R1 og R2
 • Fysikk 1 og 2
 • Kjemi 1 og 2
 • Biologi 1 og 2

Kursene er godkjent av  lånekassen. Hvis du ønsker å søke om lån og stipend, må du ha minimum 6 undervisningstimer i uken.

Læreplanene i fagene kan hentes gratis ned fra  udir.

Nettundervisning:
 • Arabisk introduksjonskurs for nybegynnere

Dette er avhengig av hvor høy studieprosenten er. Her finner du prosentoversikt, samt lenke til lånekassens regler.

Hvem kan melde seg på? Hva er generell og spesiell studiekompetanse?

Trenger du veiledning og råd om fagvalg og utdanning?

Ta kontakt med Karrieresenteret

Kontaktperson