Eksamen

Alle våre kurs for alle våre deltakere ender til slutt med en privatisteksamen. Rogaland fylkeskommune har laget en god oversikt med viktig informasjon rundt eksamen, se:  http://www.rogfk.no/Vaare-tjenester/Utdanning/Privatist/Informasjonshefte-om-privatist-eksamen

Oppmelding til privatisteksamen er ditt ansvar. Det skjer via:  http://www.privatistweb.no/

Ved oppmelding vil du bli bedt om å oppgi skole.

  • Skriftlig eksamen: Oppgi Hetland vgs. (OBS: eksamen gjennomføres andre steder enn på skolen)
  • Muntlig eksamen: Oppgi den skolen som passer deg best - dette vil bestemme hvor eksamen gjennomføres

Det er viktig å lese informasjon om eksamen som eksamenskontoret legger ut på  privatistweb. Her finner du blant annet lenker til læreplaner, tidligere gitte eksamensoppgaver, leselister, hjelpemidler osv.

  • Husk å ta med legitimasjon på eksamensdagen!
Eksamensdatoer:

Det arrangeres eksamen to ganger i året: april-juni og november-desember. Du finner oversikt over sentralgitte eksamensdatoer på  udir.no. Dato for lokalt gitt skriftlig og muntlig eksamen blir fastsatt etter at oppmeldingsfristen er ute.

  • Det er ikke mulig å bytte muntlig eksamensdato som du får tildelt
  • Du kan bli tildelt muntlig eksamensdato helt fram til 20. juni for vårsemesteret og 20. desember for høstsemesteret
Del denne artikkelen på:

Frister for oppmelding og betaling:

  • Vårsemester: 01. februar
  • Høstsemester: 15. september
Privatistweb Eksamensdatoer Fagkoder Informasjonshefte Privatisteksamen