• Kan jeg studere videre etter å ha tatt fag hos dere? Godkjent studiekompetanse?
  • Ja! For å studere på universiteter og høyskole må du ha generell studiekompetanse - dette får du normalt om du har fullført et studieforberedende utdanningsprogram i videregående. Vi tilbyr 6 fag som kreves for å få studiekompetanse om du IKKE har generell studiekompetanse - som påbygg til yrkesutdanningen din eller om du ikke har fullført videregående og er fylt 23 år.  Kontakt karrieresenteret for gratis rådgivning og mer informasjon. For mer informasjon om generell studiekompetanse, se Samordna opptak.
 • Kan jeg ta norsk og engelsk hos dere i stedet for Bergenstesten og TOEFL-test?
  • Nei! Vi tilbyr fag på videregående skole nivå. Testene nevnt over er rene kartleggingstester.
 • Kan jeg få veiledning i hvilke fag jeg trenger for å studere videre til …?
 • Voksenrett?
  • Fra og med det året du fyller 25 år har du som har fullført grunnskolen eller tilsvarende i Norge eller et annet land, men ikke har fullført videregående opplæring, etter søknad i VIGO rett til videregående opplæring (voksenrett). Kontakt  Voksenopplæringen i fylket for mer rådgivning. Se også  vilbli.no.
 • 23/5-regelen?
  • Etter fylte 23 år kan du på visse vilkår få generell studiekompetanse. Se  Samordna opptak for mer informasjon.
 • Får jeg standpunktkarakter?
  • Nei, vi tilbyr kurs som leder opp mot privatisteksamen.
 • Er det obligatorisk oppmøte?
  • Nei - men det er lurt å få med seg alt!
 • Kan jeg få lån og stipend?
 • Kan jeg få kopi av karakterene mine?
 • Hvordan kan jeg komme i kontakt med min faglærer?
  • Bruk meldingsfunksjonen på Its Learning eller ta ev. kontakt med skolen v/avdelingsleder Nils Andreas Høie.
 • Kan jeg få mer hjelp med fagstoffet enn undervisningen/leksehjelp?
  • Stavanger Røde Kors har i flere år hatt tilbud om leksehjelp for elever på videregående, samt elever på voksenopplæring.
 • Fremmedspråklig – ekstra støtte i norsk og engelsk? Hvilken eksamen skal jeg ta?
  • Som privatist har du mulighet til å gå på et kurs hos oss sammen med andre som sikter mot eksamen for fremmedspråklige i norsk. Kravet for å kunne ta denne noe forenklede skriftlige eksamenen er botid i Norge under 6 år. Om du kvalifiserer for denne eksamenen må du likevel ta ordinær muntlig eksamen.   Ta kontakt med privatistkontoret for mer info

   For engelsk er eksamen den samme for alle.  

Lånekassen Digital leksehjelp Voksenopplæring Karrieresenteret
Kontaktperson