PÅMELDING

 PÅMELDING TIL KURS

OBS: Gjelder ikke rettighetselever.

Skolen har fortløpende inntak til disse kursene, og søkerne får rask tilbakemelding på søknaden. Det er ingen påmeldingsfrist. Du får tilsendt e-post om inntaket. Der vil du få ytterligere informasjon om kursbøker, og mer presis oppstart for det enkelte fag.

Oppmelding til privatisteksamen er ditt ansvar. Det skjer via:  http://www.privatistweb.no/

Det er viktig å lese informasjon om eksamen som eksamenskontoret legger ut på privatistweb.

Velkommen til voksenopplæringen ved Stavanger katedralskole!

Alle våre kurs for alle våre deltakere ender til slutt med en privatisteksamen. Rogaland fylkeskommune har laget en god oversikt med viktig informasjon rundt eksamen, se:  http://www.rogfk.no/Vaare-tjenester/Utdanning/Privatist/Informasjonshefte-om-privatist-eksamen

Oppmelding til privatisteksamen er ditt ansvar. Det skjer via:  http://www.privatistweb.no/

Hvem kan melde seg på?

Påmelding er bindende.

Frist for avmelding er 2 uker før oppstart av kurset, og det vil foreligge et gebyr på 350,-

Melder du deg av etter fristen, vil det belastes full kursavgift.