Timeplaner / årsplan

Her finner du årsplanen

Generell studiekompetanse:

Fag Rom Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag
Engelsk 27 17:10 - 18:45 17:10 - 18:45    
Norsk

Sangsalen/

28

18:45 - 21:05 18:45 - 20:15    
Matematikk 1P+2P 27     17:10 - 19:15 17:10 - 19:15
Historie 27     19:20 - 21:25  
Naturfag 27       19:20 - 21:25
Samfunnsfag 27   20:20 - 21:30    

Spesiell studiekompetanse:

Fag Rom Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag
Fysikk (1+2) 21 17:10 - 18:40   17:10 - 18:40  
Biologi (1+2) 21   17:10 - 18:40   17:10 - 18:40
Matematikk R1+R2 21 18:45 - 20:15   18:45 - 20:15

18:45 - 20:15

OBS: Annenhver uke

Kjemi (1+2) 21 20:20 - 21:50   20:20 - 21:50