Kontakt mellom hjem og skole

Møter for foresatte Vg1:
Dato Tid Klasser Sted
11.09.2018 Kl. 18.00 1STA-1STC Kongsgård: Sangsalen
11.09.2018 Kl. 19.00 1STD-1STE Kongsgård: Sangsalen
12.09.2018 Kl. 18.00 1MDF-1MDG Bjergsted: Forestillingssalen

Dette møtet er en orientering om skolen med påfølgende møte med kontaktlærerne.

Orienteringsmøte for foresatte:
Dato Tid Klasser Sted
06.11.2018  Kl. 18.00 1MDF-1MDG Bjergsted: Forestillingssalen
07.11.2018 Kl. 18.00 1STA-1STC Kongsgård: Sangsalen
07.11.2018 Kl. 19.00 1STD-1STE Kongsgård: Sangsalen

Felles for alle klassene:

  • Kort innledning ved rektor
  • Orientering fra rådgiverne vedr fagtilbudet som skal velges til neste skoleår.

Fellesorienteringen fra rådgiverne vil ta ca. 45 min.

Deretter inviterer vi til individuell samtale med kontaktlærer og faglærere om

  • hvordan det går i fagene
  • tilbakemeldinger til skolen

Dersom dere ønsker slik samtale med en eller flere lærere må dette avtales på forhånd. Ta kontakt på epost til stavkat-vgs@skole.rogfk.no og meld inn hvilke faglærere dere ønsker samtale med. Navnet på eleven og elevens klasse må oppgis. Det avsettes 10 minutter per samtale. Foresatte vil få en epost med bekreftelse på oppsatt tid.

Frist for påmelding til samtale 05.11. (MDD) og 06.11. (Studspes) innen kl. 14.00.

OBS 1STD og 1STE: Individuelle samtaler starter allerede fra kl. 18 og fortsetter etter fellesmøtet kl 19.

NB:

Det er ikke adgang til å parkere i skolegården på Kongsgård. I Bjergsted må vi henvise til parkeringshuset P-arketten.

 

Møter for foresatte Vg2:

Mot slutten av høsten er det møter for foresatte Vg2. I disse møtene gir vi en orientering om utdanningsprogram og fagvalg, og de foresatte får møte elevenes faglærere.

Felles for alle klassene:

  • Kort innledning ved rektor
  • Orientering fra rådgiverne vedrørende fagtilbudet som skal velges til neste skoleår
Dato Tid Klasser Sted
30.10.2018  kl. 18 2MDF og 2MDG Bjergsted: Forestillingssalen
01.11.2018  kl. 18 2STA-2STE Kongsgård: Sangsalen

Fellesorienteringen fra rådgiverne vil ta ca. 30 min. Deretter vil det være mulig å samtale med kontaktlærer og faglærere om

  • hvordan det går i fagene
  • tilbakemeldinger til skolen

For at vi skal få en god avvikling av samtalene med kontakt-/faglærerne ber skolen om at:

Foresatte kontakter skolens kontor for å få avtalt tidspunkt for den enkelte samtale. Foresatte må da ringe til skolens kontor, 51 84 63 02, og melde inn hvilke faglærere han/hun ønsker samtale med. Navnet på eleven og elevens klasse må oppgis. Det avsettes 10 minutter per samtale. Alternativt sendes epost til  stavkat-vgs@skole.rogfk.no

De foresatte som ikke avtaler tid i forkant vil kunne benytte ledige tidspunkt.