Kontakt mellom hjem og skole

Foreldremøte Vg1

Vi inviterer foresatte til vg1 elever til møte med skolen og har fordelt klassene som følger:

Dato Klokkeslett Klasser Sted
Tirsdag 3. september Kl. 18 1MDF og 1MDG Forestillingssalen, Bjergsted
Onsdag 4. september Kl. 18 1STA, 1STB OG 1STC Sangsalen, Kongsgård
Onsdag 4. september Kl. 19 1STD OG 1STE Sangsalen, Kongsgård

Dere vil i dette møte få en orientering om skolen med påfølgende møte med kontaktlærerne.

Senere i høst vil dere bli innkalt til nytt møte for orientering om utdanningsprogram og fagvalg. Da vil dere også få møte elevenes faglærere.

Det er ikke adgang til å parkere i skolegården på Kongsgård. På Bjergsted må vi henvise til parkeringshuset P-arketten.

Hjertelig velkommen!

Med vennlig hilsen

Grethe Mahan

rektor