Kontakt mellom hjem og skole

Møter for foresatte Vg1:
Dato Tid Klasser Sted
11.09.2018 Kl. 18.00 1STA-1STC Kongsgård: Sangsalen
11.09.2018 Kl. 19.00 1STD-1STE Kongsgård: Sangsalen
12.09.2017 Kl. 18.00 1MDF-1MDG Bjergsted: Forestillingssalen

Dette møtet er en orientering om skolen med påfølgende møte med kontaktlærerne.

Senere i høst vil dere bli innkalt til nytt møte for orientering om utdanningsprogram og fagvalg. Da vil dere også få møte elevenes faglærere.

NB:

Det er ikke adgang til å parkere i skolegården på Kongsgård. I Bjergsted må vi henvise til parkeringshuset P-arketten.

 

Møter for foresatte Vg2:

Mot slutten av høsten er det møter for foresatte Vg2. I disse møtene gir vi en orientering om utdanningsprogram og fagvalg, og de foresatte får møte elevenes faglærere.

Felles for alle klassene:

  • Kort innledning ved rektor
  • Orientering fra rådgiverne vedrørende fagtilbudet som skal velges til neste skoleår
Dato Tid Klasser Sted
17.10.2018  kl. 18 2STA-2STE Kongsgård: Sangsalen
18.10.2018  kl. 18 2MDF og 2MDG Bjergsted: Forestillingssalen

Fellesorienteringen fra rådgiverne vil ta ca. 30 min. Deretter vil det være mulig å samtale med kontaktlærer og faglærere om

  • hvordan det går i fagene
  • tilbakemeldinger til skolen

For at vi skal få en god avvikling av samtalene med kontakt-/faglærerne ber skolen om at:

Foresatte kontakter skolens kontor for å få avtalt tidspunkt for den enkelte samtale. Foresatte må da ringe til skolens kontor, 51 84 63 02, og melde inn hvilke faglærere han/hun ønsker samtale med. Navnet på eleven og elevens klasse må oppgis. Det avsettes 10 minutter per samtale. Alternativt sendes epost til  stavkat-vgs@skole.rogfk.no

De foresatte som ikke avtaler tid i forkant vil kunne benytte ledige tidspunkt.