Viktige datoer

Dato Hendelse
17.08.2017 Første skoledag etter sommerferien
12.09.2017 Møter for foresatte Vg1 (1MDF-1MDG)
13.09.2017 Møter for foresatte Vg1 (1STA-1STE)
September Vg1: Intern frist for valg av matematikk-kurs (1P / 1T)
19.10.2017 Møter for foresatte Vg2: Orientering om fagtilbud, samtale med lærere
26.10.2017 Møter for foresatte Vg2 MDD.: Orientering om fagtilbud, samtale med lærere
28.11.2017 Møter for foresatte Vg1 MDD: Orientering om fagtilbud, samtale med lærere
29.11.2017 Møter for foresatte Vg1: Orientering om fagtilbud, samtale med lærere
30.11.2017 Frist for kjøp av subsidiert datamaskin
Januar Vg1: Intern frist for valg av programområde og programfag
01.02.2018 Søknadsfrist for særinntak Vigo (Formelt valg av programområde og skole)
01.03.2018

Søknadsfrist Vigo (Formelt valg av programområde og skole)

Søknadsfrist  Samordna opptak - særinntak og studier med spesielt opptak

15.04.2018 Søknadsfrist  Samordna opptak
22.06.2018 Siste skoledag før sommerferien