Kunstprosjekt: Samtidsdiagnose

Hvert år lager elevene som tar faget Kommunikasjon og kultur en utstilling der de gjør en analyse av byen og samtiden.