Ble lokket til fysikkens Mekka

Ble lokket til fysikkens Mekka

- På CERN er det gjort mange grunnleggende opdagelser innen kvantefysikken, forteller (fra venstre) Eskil Vik, 3A, Erik Sunnanå Kleppan, 3A og Kaja Hivand Hiorth, 2E.

 

Denne trioen tilbrakte nylig to uker i de bittesmå partiklenes tempel, nemlig CERN.

De er sterkt interessert i kreftene som virker i vårt univers. Ergo er fysikkfaget favoritten. Og derfor ble det en herlig opplevelse å tilbringe to uker på anlegget til CERN, der ørsmå partikler sendes i voldsom fart gjennom en 27 kilometer lang tunnel.

Hva skjer når disse partiklene kolliderer? Det er dette forskerne ved CERN undersøker, forteller Kaja Hivand Hiorth, Erik Sunnanå Kleppan og Eskil Vik, alle Kongsgård-elever på Katedralskolen.

Si Higgs-bosonet til disse tre, og de blir nesten blanke i blikket. Denne partikkelen forklarer hvorfor ting har masse. Higgs-bosonet er oppkalt etter Peter Higgs, som postulerte det allerede i 1964. Først i 2012 greide en gruppe forskere ved CERN å påvise bosonet, etter omfattende forsøk i verdens største partikkelakselerator, Large Hadron Collider.

Adgangskort CERN

Adgangskort til fysikkens aller helligste.

CERN inviterer hvert år mange unge til et opphold på senteret. Hensikten er å vise hva man driver med, og å rekruttere talenter til å arbeide der, forteller våre tre partikkel-interesserte.

Via hjemmesiden til CERN søkte de om å komme dit. Karakterer ble det ikke spurt etter, men søkerne måtte greie ut om sin motivasjon for oppholdet. 24 norske elever, blant dem katedralskoletrioen, tilbrakte to uker i oktober på CERN. Kost, losji og reise betalte forskningsinstitusjonen.

Maten var ypperlig, med opptil seks retters måltider. Dessuten var det interessant å oppleve den faglige aktiviteten, ikke minst hvordan eksperter på hvert sitt felt fra hele verden arbeider.

- Selv om en del land ikke står på god fot med hverandre, jobbet folk derfra sammen i full fordragelighet, bemerker Erik.

Hensikten med å invitere ungdommer til CERN er altså å rekruttere talenter. Derfor lyder det avgjørende spørsmål: Fikk Kaja, Erik og Eskil lyst til å jobbe der etter studiene?

- Kanskje, kommer det trestemt.

Kaja går i 2E, men er allerede fast bestemt på å studere fyskk på Universitetet i Oslo. Eskil og Erik i 3A har stukket ut kursen mot NTNU.

CERN

Den ene delen av det enorme CERN-anlegget ligger i Sveits, den andre i Frankrike. (Foto: CERN)

Del denne artikkelen på:

Organisasjon: Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire (CERN) er en internasjonal forskningsorganisasjon som er eid av 21 medlemsland hovedsakelig fra Europa. Norge har vært medlem av organisasjonen siden laboratoriet ble etablert i 1954.

Virksomhet: CERNs virksomhet er konsentrert rundt partikkelfysikk, kjernefysikk og kjernekjemi og omfatter verdens største forskningssenter innen disse fagområdene. Senteret ligger på grensen mellom Sveits og Frankrike, nær flyplassen i Genève.

Tunnel: Verdens største partikkelakselerator Large Hadron Collider ligger i en 27 km lang tunnel rundt 100 m under bakken. Partikkelakseleratoren ble tatt i bruk til vitenskapelige eksperimenter i 2008.
(Kilde: CERN)