For hijab, imot jihad

For hijab, imot jihad

- Sitter jeg i et viktig møte, kan jeg ikke forlate det for å holde bønnetiden, sa Farhia B. Nur.

 

- Vi er likeverdige, men ikke alle trenger være like, sa Farhia B. Nur da hun fortalte elever om islam.

Hun sitter i sin andre periode i Stavanger bystyre for Arbeiderpartiet. Da hun orienterte elever på Katedralskolen om sin muslimske tro, talte hun varmt for omtanke og toleranse. Elevene i Vg3 har religion, og i løpet av tre besøk møtte hun alle syv klasser.

Karikaturstriden var naturlig nok et av mange temaer elevene ba Farhia B. Nur si sin mening om.

- Vi muslimer må tåle å bli krenket. At noen misliker karikaturene av Muhammed, rettferdiggjør ikke flaggbrenning og vold som reaksjonsformer. Slikt er jo mye, mye verre en karikaturene, sa Farhia.

Å drepe et annet menneske finnes det ikke tilgivelse for innen islam, slik jeg forstår religionen, uttalte Farhia. Men hvorfor var da Muhammed i de siste årene av sitt liv krigsherre på Den arabiske halvøy?

- Dette vet jeg for lite om, men i vår tid kan ikke hellig krig i religionens navn, jihad, på noen måte forsvares. Muslimer som tyr til terror, er hjernevasket, og det de gjør har ingenting med islam å gjøre, hevdet Nur.

Hun er ikke lærd, og ingen god muslim, bekjente hun overfor elevene. Ofte må hun hoppe over noen av de fem daglige bønnene, og moskeen besøker hun sjelden.

Oppvokst er 29-åringen i en muslimsk familie fra Somalia, men slekten rommer også ortodokse kristne. Da det brøt ut uroligheter i hjemlandet, flyktet familien til Etiopia, og da Farhia var åtte år, søkte familien tilflukt i Haugesund.

Farhia i forestillingssalen

Spørsmålene haglet da tre klasser i Forestillingssalen i Bjergsted hørte om islamsk tro.

Hun har studert bioteknologi og forsket i Etiopia i noen år, men i dag arbeider Nur i sosialsektoren i Stavanger kommune.

Naturligvis spurte elevene hvorfor hun går med hijab. Plagget begynte hun å bruke i 20-årsalderen. Moren trives med hijab, og selv gjør Nur det samme. I slekten finnes det imidlertid muslimske kvinner som går med blottet hår.

- Slik jeg forstår Koranen, står det at en skal gå med hijab, men en må ikke, sa Nur.

Hvorfor sitter kvinner og menn atskilt i moskeene? ville en elev vite.

- Dette er ikke noe påbud i islam. Skikken springer ut av kulturen i landene muslimene kommer fra. Selv kan jeg godt sitte sammen med menn i moskeen, sa Nur.

Men hva med muslimenes fordømmelse av homofili?
I Koranen finnes det intet grunnlag for en slik fordømmelse. Seksuell legning er en sak mellom Gud og det enkelte menneske, sa Nur.

Hva er det viktigste for deg som muslim, ble det spurt, og Farhia B. Nur nølte ikke med svaret:

- Det er å skaffe meg kunnskap og utrette noe godt i samfunnet.

Del denne artikkelen på: